Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Borsa de Treball, augmenten les ofertes el segon trimestre del 2024

03/07/2024

Augmenten les ofertes el segon trimestre del 2024 a la Borsa de Treball del COPLEFC, que reflecteix fidelment la realitat laboral del sector

Durant el segon trimestre de l'any 2024 la Borsa de Treball del COPLEFC ha gestionat un total de 317 ofertes presentades per les empreses del sector. En un marc que no sempre se segueixen uns criteris estrictes respecte de l'ocupació dels professionals de l'activitat física i de l'esport, segons les referències públiques disponibles, la BT-COPLEFC esdevé un dels millors indicadors existents, fet que li atribueix un gran valor afegit, perquè recull amb la màxima fidelitat allò que passa al sector.

Amb dades agregades de tot l'any 2024, la BT-COPLEFC ja suma més de 600 ofertes, una dada que amb una anàlisi temporal més àmplia, permet arribar a la conclusió que és un any amb xifres a la banda alta de l'històric dels darrers cinc anys, però que no constitueix una situació excepcional, si es consideren els anys 2022 i 2023, tots dos exercicis amb més de 750 ofertes.

En una anàlisi més detallada d'aquest segon trimestre d'enguany, l'àmbit privat continua en unes dades més aviat estables, amb 206 ofertes, pràcticament el doble que l'oferta pública, que mostra un lleu repunt respecte dels trimestres precedents, però que va acabant el seu recorregut extraordinari dels anys 2022 i 2023, fruit de l'obligat procés d'estabilització de plantilles per imperatiu europeu.

Quant a localització, Barcelona manté la seva força tractora, amb 203 ofertes, per bé que Girona  es consolida com a  segona demarcació en creació d'ocupació, amb 42 sol·licituds de treball, el doble respecte de Lleida i Tarragona. La BT-COPLEFC també recull 15 ofertes de la resta de l'Estat i una anecdòtica oferta internacional, d'on les oportunitats laborals sempre són molt limitades, però això no significa que siguin inexistents.

Una altra qüestió molt interessant de la BT-COPLEFC són els subàmbits que permet establir, en què els nombres són els següents: activitats esportives i rendiment, 95 ofertes; activitats físiques relacionades amb la salut, 80; la feina específica de socorrista té 59 demandes de professionals; mentre que les de gestió esportiva assoleixen 51 llocs de feina; per la seva part, la docència, que sembla perdre intensitat, es veu limitada a 14 ofertes, i finalment, les activitats al medi natural generen poca ocupació assalariada, ja que aquest segon trimestre només s'han presentat 8 ofertes, un fet que potser pot tenir a veure amb l'autoocupació.  

Posant etiquetes al que es demana des les empreses privades i públiques que acudeixen a la Borsa de Treball del COPLEFC, durant aquest trimestre analitzat els monitors de fitnes encapçalen el rànquing, seguits dels monitors esportius, els entrenadors personals i els tècnics mitjans de l'Administració local. Finalment, durant els mesos d'abril, maig i juny, entre les ofertes per a docents, han predominat les universitàries per davant de l'educació secundària.

Sobre la BT-COPLEFC

La Borsa de Treball del COPLEFC respon a la voluntat explícita del Col·legi d'oferir als seus membres, ja siguin col·legiats universitaris (titulats en CAFiE) o bé membres associats, condició que s'assoleix amb titulacions oficials reglades bàsicament de cicles formatius (i que per tant formen part del Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, ROPEC), una plataforma de connexió amb la realitat empresarial i d'inserció laboral.

En aquesta plataforma, les empreses i altres entitats interessades, per iniciativa pròpia, proposen les seves ofertes de manera autònoma, sense intervenció del Col·legi, més enllà del compliment de la legislació vigent, i amb aquesta característica la BT-COPLEFC permet veure no solament una fotografia nítida de la realitat de cada trimestre, sinó també les variacions, l'evolució i les tendències que es puguin anar produint al sector.

Recorda...

La Borsa de Treball del COPLEFC és la primera font formal de cerca de feina entre els professionals, com indica l'Observatori Català de l'Esport: enllaç.
BorsaTreball2022.jpg (219 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.