Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Arriba la Renda 2021, desgrava't la col·legiació

07/04/2022

Catalunya

Un any més cal passar comptes amb Hisenda i com a professional exercent, et pots desgravar la  quota


L'explicació d'aquesta possibilitat rau en el fet que en tractar-se l'activitat dels educadors físics esportius (EFE) d'una professió col·legiada, o sigui que s'exigeix la col·legiació obligatòria per exercir-la (d'acord amb tot un aparat legal i jurídic que ho determina), aquesta quota col·legial es pot deduir, ja que es considera com a imprescindible per poder precisament exercir aquesta pràctica professional, ja sigui per compte propi –els altrament dits com a autònoms–  o bé per compte d'altri, sigui una empresa o una Administració pública, sempre que la col·legiació sigui exigida en l'exercici professional determinat.

Així doncs, amb aquesta divisió d'exercici professional (per compte d'altri o bé com a professional autònom), a l'hora d'indicar la deducció caldrà buscar una casella diferent.

En síntesi: d'una banda, allà on caldrà indicar la quantitat col·legial abonada al COPLEFC com a personal d'una empresa o Administració, és la casella número 015, referent a l'apartat de rendiments del treball, subapartat de "despeses deduïbles". I en l'altra possibilitat, si parlem del cas com a autònom, aleshores on s'ha d'indicar és a la casella número 217, segons el concepte "altres conceptes fiscalment deduïbles" (cal insistir en el caràcter obligatori per a l'exercici professional d'aquesta despesa; per tant, n'ha de quedar constància també als propis llibres comptables de què ha de disposar qualsevol professional autònom i, evidentment, que treballi en tasques d'EFE).  

La campanya de l'Agència Tributaria espanyola va començar el dia 7 d'abril i durarà fins al 30 de juny de 2021 com a període natural, tot i que cal avisar que el 25 de juny és la data límit si el resultat final és que cal ingressar un import a Hisenda.

Pel que fa al calendari, ahir 6 d'abril va començar el període per a la presentació de l'impost de la renda per internet, mentre que el dia 5 de maig es podrà començar a utilitzar la modalitat telefònica i el dimecres 1 de juny es posarà en funcionament l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària. Pel que fa als terminis, el dia 27 de juny acabarà la possibilitat de presentar declaracions positives (a ingressar amb domiciliació bancària) i tres dies després, el 30 de juny, acaba el termini legalment establert.  

En qualsevol cas, cal tenir en compte que per relacionar-se amb l'AEAT, ja sigui presencial o via telefònica, cal demanar cita prèvia. Tota la informació sobre com cotactar amb l'AEAT, aquí.

Per últim, cal assabentar que aquells col·legiats en la modalitat no exercent, no poden desgravar-se la quota corresponent, com tampoc aquells que estiguin duent a terme activitats que no tinguin a veure amb les pròpies d'EFE.

D'altra banda, ateses les peculiaritats encara d'un del 2021, també en l'àmbit laboral i fiscal, amb ERTO i inexistència de retencions, pagaments endarrerits i fora de terminis (els famosos encavallaments dels darrers mesos de l'any...) una opció per fer la declaració de la Renda és posar-se en mans d'algun gestor professional dedicat a les obligacions tributàries, que es poden trobar a l'apartat Avantatges i Descomptes.

Tota la informació sobre la Renda 2021: enllaç.Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.