Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El Departament de Justícia recorda i defensa la col·legiació obligatòria

La DG de Dret i Entitats Jurídiques insta el COPLEFC a notificar-li les irregularitats d'intrusisme i manca de col·legiació

El dia 25 del mes d'abril el Comitè de Defensa de la Professió del COPLEFC es va reunir amb representants de la Direcció General (DG) de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, amb un tema important que té dos vessants molt clars damunt la taula: la lluita contra l'intrusisme i la defensa de la professió, aspectes que també són competència directa de l'esmentada Direcció General. La reunió va servir per establir canals de comunicació entre les dues parts i conèixer de primera mà els protocols o maneres d'actuar que el COPLEFC ha de seguir, a instància del Departament de Justícia, davant el fenomen.

És un fet poc conegut, tal com es va traslladar des de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques al COPLEFC, que una de les funcions que corresponen al Departament de Justícia, segons el Decret 6/2019, article 5.f), és "Realitzar les accions legals contra l'intrusisme professional en els termes establerts en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals", així com també que, segons la Llei 7/2006, ha d'aplicar el "règim disciplinari de les persones que exerceixin la professió sense disposar de la titulació legalment exigida per a l'exercici de la professió i de les persones que exerceixin la professió sense estar col·legiats, quan tinguin l'obligació d'estar-hi", i igualment l'actuació "davant d'empreses i entitats que contractin professionals no titulats i/o no col·legiats, i que no es trobin inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi".

El protocol de Justícia

Amb aquest mandat legal com a bandera, que és la defensa de les professions --per tant, també la de les i els educadors físics esportius (EFE)-- i l'aplicació de les sancions que corresponguin per evitar l'intrusisme, els representants de Justícia van recordar als membres del Comitè de Defensa de la Professió del COPLEFC que en tots els casos d'anomalies que siguin detectats, el Col·legi primer ha d'iniciar un expedient notificant el requeriment sobre la situació professional i donar-hi el termini legal establert per resoldre-la. Seguidament, una vegada exhaurit el termini, si persisteix la irregularitat i es manté sense solució positiva, aleshores, amb tot el cúmul d'evidències que s'està produint un exercici professional de manera irregular, és a dir, amb pràctica d'intrusisme o bé manca de col·legiació, el Col·legi ho ha de traslladar a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, que emprendrà la seva pròpia actuació i que, tal com estableix la Llei de col·legis professionals, aplicarà el règim sancionador corresponent. Una situació, però, que tal com es va comentar, no s'acostuma a produir, ja que les notificacions del Departament de Justícia són, en un percentatge elevat, ateses i es tanca l'expedient.

Per tant, a partir d'aquest plantejament del Departament de Justícia, el COPLEFC es veu obligat a seguir aquest procediment, tot i que complementàriament emprendrà altres línies d'intervenció, a més de les que ja du a terme actualment.

El que ja fa el COPLEFC

La reunió va permetre al Comitè de Defensa de la Professió del Col·legi mostrar la màxima voluntat de col·laboració amb el Departament de Justícia, perquè es tracta d'un tema molt sensible per al col·lectiu professional EFE. Prèviament els representants del COPLEFC van recordar el marc legal propi, que és especialment la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, amb les diverses moratòries que s'han produït en matèria de sancions, fins al gener del 2019. Sobre aquest tema fins ara només existia vinculació amb la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, el Consell Català de l'Esport i la seva Escola Catalana de l'Esport, que gestiona el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC). I concretament l'any 2022 el COPLEFC va notificar al Consell Català de l'Esport tots els expedients oberts de presumptes irregularitats que arriben al Col·legi mitjançant la plataforma de denúncies, concebuda sobretot per vetllar per l'exercici professional correcte en l'àmbit privat, ja que en l'àmbit públic la línia del Col·legi és la interlocució directa amb els municipis on es detecta alguna irregularitat de contractació.

L'obligatorietat a educació

Una altra carpeta oberta fa referència a l'exercici professional en l'àmbit educatiu, en què consta l'existència de professorat d'educació secundària (ESO i batxillerat) en l'àmbit de les escoles concertades o privades que no està col·legiat, perquè es creu que el que es coneix com el "pagament delegat de nòmina" efectuat per l'Administració ja permet situar-se en l'àmbit públic, on aquesta situació laboral sembla més difusa.

En aquest context, la coincidència entre tots els assistents a la reunió també va ser que la complicitat del Departament d'Educació sobre això resulta imprescindible, ja que ha de permetre articular i evitar disfuncions interpretatives que acabin anant en detriment de la seguretat i la salut de l'alumnat.

Propera iniciativa del COPLEFC

Per tant, a fi de complementar les actuacions que es duen a terme actualment i com un element més de normalització de l'exercici professional a la nostra societat, el COPLEFC ja va assabentar els interlocutors de Justícia a la reunió que té previst d'iniciar una campanya de sensibilització envers el col·lectiu de professionals no col·legiats, per recordar l'obligatorietat de col·legiació, juntament amb els avantatges que comporta.

És important que els professionals assumeixin l'obligatorietat de col·legiació per a l'exercici laboral, d'acord amb diversos pilars, com són la seguretat en l'exercici de la professió, perquè es disposa d'una cobertura de responsabilitat civil, però també el compromís ètic que suposa la col·legiació davant la societat, tal com queda resumit en el codi deontològic de la professió, i, finalment, la col·legiació és una expressió més en la voluntat de lluitar contra l'intrusisme, una lluita que beneficia tot el col·lectiu d'educadors físics esportius, en el camí d'assolir l'estatus i el paper que es mereixen en el conjunt de la societat com a professionals al servei de la ciutadania.

La col·legiació és obligatòria: enllaç.
ExigeixProfessionals.jpg (361 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.