Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Volem escoltar la teva veu!

02/12/2020

Catalunya

El COPLEFC inicia un seguit de trobades virtuals sobre els cinc àmbits de treball professional

El Col·legi, gràcies a la tecnologia i les trobades digitals (TD), fa un pas més en l'obertura i la voluntat de suma de totes les veus del col·lectiu col·legial expert en els cinc àmbits professionals: Esport i rendiment, Activitat física i turisme al medi natural, Activitat física i salut, Gestió i economia de l'esport, i Educació, tots igualment importants.

Concretament, l'objectiu d'aquestes trobades és aportar reflexions sobre la situació actual i proposar intervencions que el nostre col·lectiu col·legial consideri interessant que el COPLEFC com a Col·legi pugui liderar o donar-hi suport.

Els diversos responsables de cadascun dels àmbits es vol agrair la participació des de la reflexió prèvia envers el sector professional específic, ja que es pretén que les trobades siguin al màxim de profitoses per a tothom i així, poder traslladar-ho a la Junta de Govern del COPLEFC perquè ho valori pensant en el 2021 i anys vinents.

Com a Col·legi, estem convençuts que com a experts en algun dels àmbits identificadors del nostre col·lectiu, molts col·legiats poden aportar idees noves, projectes incipients que ja coneixen..., en una pluja d'idees benvinguda que acabarà determinant les actuacions del COPLEFC, veu de tots els veritables de l'activitat física i de l'esport de Catalunya.

La primera, sobre Educació

Ahir dimarts, 1 de desembre, es va encetar aquest "cicle" de trobades amb la referent a Educació, en què es van presentar els resultats del Baròmetre de l'Educació Física en temps de COVID-19 a Catalunya (enllaç). La TD va tenir com a protagonistes dos dels membres del col·lectiu EFteam: Carles González (col. 10241) i Carles Zurita (col. 10583), que van destacar, després de les dades, una sèrie de comentaris de les més de 710 respostes obtingudes, com són: el poc assessorament rebut del Departament d'Educació, la manca d'una guia unificada (que ho delegava a l'autonomia de cada centre educatiu); també la sensació d'esgotament i una certa desprotecció davant aquesta situació inesperada; i com a missatges directes al COPLEFC, la necessitat de continuar atribuint valor a la matèria d'Educació Física, així com el desig de màxima gratuïtat en les activitats formatives, però també un clam de gratitud al COPLEFC i d'ànims a continuar en la mateixa línia, per la voluntat informativa i de recomanacions que han rebut en tot moment. Igualment en la seva intervenció sobre els resultats, Carles González va manifestar que l'enquesta per a l'obtenció de dades del Baròmetre va arribar també de molts  mestres d'Educació Física, els quals –en no estar col·legiats– en van tenir coneixement sobretot per les xarxes socials, i la qüestió significativa ha estat la descoberta de poder expressar la seva opinió, una consideració que obre la porta de la figura dels associats.

La sessió va acabar amb una sèrie de consideracions que Alèxia Pérez (col. 10230), com a gerent, va recollir a tall de conclusions, de "receptes concretes per al 2021": facilitació de formació gratuïta sempre que es pugui, buscar un espai digital per pujar-hi unitats didàctiques, és a dir, que sigui un lloc d'intercanvi de continguts, aprofundir la tasca que ja s'està duent a terme sobre el paper del professorat Educació, aprofundir tota la feina sobre l'especialista en Educació Física al segle XXI, la potenciació de la figura dels associats on poden cabre ara mateix tots els mestres de primària que imparteixen Educació Física, i encara algun "deure" més, com és l'ampliació a la dansa dels estudiants sense exempció de l'assignatura d'Educació Física, i la continuïtat natural de col·laboració amb l'Administració educativa a Catalunya, i a escala internacional, la promoció d'un intercanvi amb altres col·lectius de l'Amèrica del Sud.

Les properes TD

Tal com s'ha difós a tots els i les col·legiats per butlletí electrònic, el COPLEFC vol escoltar la veu experta del col·lectiu, d'acord amb el calendari següent:

-dilluns 14 de desembre a les 11.00 h, amb Carles Combarros  (col. 11472): enllaç.

-dilluns 14 de desembre a les 18.00 h, amb Salva Valls (col. 60031): enllaç.

-dimarts 15 de desembre de 2020 a les 18.00 h, amb Maica Rubinat (col. 11593): enllaç.

-dimecres 16 de desembre de 2020 a les 16.00 h, amb Victor Labrador (col. 12912);: enllaç.

Fes-hi sentir la teu veu!

{{galeria}}