Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC, present a les graduacions

Un any més, el COPLEFC ha compartit amb els estudiants l'acte solemne que obre la porta al món professional

La solemnitat d'un acte de graduació es correspon amb l'esforç, dedicació i significat que té per als estudiants del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Un acte que es repeteix any rere any a tots els centres universitaris que imparteixen el grau que obre les portes a la dedicació professional al nostre sector. Per això mateix el COPLEFC, després de les sessions informatives sobre la realitat laboral, així com la responsabilitat i les obligacions que comporta esdevenir educador físic esportiu en la branca que cadascú triï, també vol ser present en aquesta veritable festa. I ho fa amb la màxima figura institucional del Col·legi, és a dir, mitjançant el president, Pere Manuel, i també hi participa amb la concessió, al millor expedient acadèmic, de la col·legiació gratuïta durant l'any natural de graduació.

Des de final de maig i durant el mes de juny passat, doncs, Pere Manuel va viatjar per tot el territori, de Salt (Girona, 13/06/2019) a Amposta (Tarragona, 20/06/2019), amb EUSES; a Lleida (01/06/2019) i Barcelona (24/05/2019), amb l'INEFC , i també a Mataró (28/06/2019), al Tecnocampus. No va poder assistir a la cerimònia a Vic, per coincidència de dates, ni a Blanquerna, en el que de moment és un acte privat.

Per al Col·legi també constitueix un acte solemne, ja que pren el relleu de tots els centres universitaris en l'acompanyament del que eren estudiants i passen a ser professionals de l'activitat física i l'esport, per a la qual cosa els ofereix: orientació, informació, ajuda mitjançant serveis, formació continuada, i participació en iniciatives diverses.

 Graduacio-20190628-04.jpg (171 KB)