gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Quota d'autònom? Recorda...

La quota mensual de Seguretat Social per compte propi s'ha d'adequar als ingressos reals obtinguts


Després d'una polèmica l'any passat al voltant de la quota de la Seguretat Social que el govern espanyol imposaria a partir del gener d'aquest 2023 als treballadors per compte propi, la realitat és que, si tu ets "autònom", les coses podria ser que continuïn més o menys com fins ara, en principi... Perquè el nou sistema de cotitzacions es basa en "ingressos reals" i divideix els autònoms en quinze trams segons els rendiments nets mensuals, cadascun amb franges amb quotes més baixa o més alta (de moment depèn de la decisió del mateix treballador autònom quina li sigui aplicada). Vaja, que si un autònom no ha comunicat res a la Seguretat Social, la situació és pràcticament la mateixa que tenia fins ara a l'hora de pagar cada mes.

És a dir, parlant de números concrets: si algú que pagava una quota el 2022 de 293,95 euros, i no ha fet cap previsió d'ingressos durant el 2023 ni la corresponent notificació per assimilar-se a algun dels trams, des del gener d'enguany paga 299,71 euros. Per tant, semblaria que no ha canviat res, però la realitat és una altra i els autònoms hauran de considerar disposar d'uns certs estalvis per evitar situacions inesperades i càrrecs molt costosos d'assumir sense haver de passar un tràngol econòmic.

Perquè seguint amb l'exemple, quan arribi el moment de fer la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (la previsió és que sigui com cada exercici, a partir del mes d'abril/maig), el Ministeri d'Hisenda informarà a la Tresoreria de la Seguretat Social dels ingressos reals de la persona contribuent, l'autònom, amb la qual cosa aquesta Tresoreria podrà determinar si el volum de les quotes que li han estat satisfetes durant tot l'any 2023 era suficient o insuficient d'acord amb la taula econòmica adjunta. 

En el cas que sigui un import inferior, en primer terme la Tresoreria de la Seguretat Social informarà per carta la persona interessada de la diferència existent i li determinarà un termini de 30 dies per fer efectiu l'import que resulti. Un import que pot arribar a ser d'una quantia important. Per això és necessari mantenir-se al cas de la quota que s'està pagant mensualment a la Seguretat Social i preveure quina pot ser la desviació perquè després no es converteixi en un import distorsionador de l'activitat econòmica professional. 

I això és el que hi ha parlant del 2023, una situació que variarà per als anys 2024 i 2025, en què les parts, és a dir, govern i associacions d'autònoms, hauran de tornar a negociar els termes de la contribució a la Tresoreria de la Seguretat Social, o dit planerament, entre altres prestacions existents, però especialment, la de jubilació. 

Text del Reial decret 504/2022: enllaç.

Informació des de la Seguretat Social: enllaç.

Informació validada per El Rengle Consultors, assessors fiscals i laborals del COPLEFC.
ElRengleConsultors-Logo.jpg (7 KB)

Taula reduïda

Ingressos entre

 

Base mínima

Quota

 

Ingressos any 
(mes x12)

Quota total anual

 

Base màxima

Quota

 

Ingressos any
(mes x12)

Quota total anual

Tram 1

<= 670

 

751,63

234,51

 

8.040

2.814,10

 

849,66

 

 

   

Tram 2

> 670 i
<= 900

 

849,67

265,10

 

8.040

3.181,16

 

900

280,80

 

10.800

3.369,60

Tram 3

> 900 i <1.166,70

 

898,69

280,39

 

10.800

3.364,70

 

1.166,70

364,01

 

14.000,40

4.368,12

         

 

 

     

 

 

   

Taula general

   

Base mínima

Quota

 

Ingressos any
(mes x12)

Quota total anual

 

Base màxima

 Quota

 

Ingressos any
(mes x12)

Quota total anual

Tram 1

>= 1.166,70 i <=1.300

 

950,98

296,71

 

14.000,40

3.560,47

 

1.300

405,60

 

15.600

4.867,20

Tram 2

> 1.300 i
<= 1.500

 

960,78

299,76

 

15.600

3.597,16

 

1.500

468

 

18.000

5.616,00

Tram 3

> 1.500 i
<= 1.700

 

960,78

299,76

 

18.000

3.597,16

 

1.700

530,40

 

20.400

6.364,80

Tram 4

> 1.700 i
<= 1.850

 

1.013,07

316,08

 

20.400

3.792,93

 

1.850

577,20

 

22.200

6.926,40

Tram 5

> 1.850 i
<= 2.030

 

1.029,41

321,18

 

22.200

3.854,11

 

2.030

633,36

 

24.360

7.600,32

Tram 6

> 2.030 i
<= 2.330

 

1.045,75

326,27

 

24.360

3.915,29

 

2.330

726,96

 

27.960

8.723,52

Tram 7

> 2.330 i
<= 2.760

 

1.078,43

336,47

 

27.960

4.037,64

 

2.760

861,12

 

33.120

10.333,44

Tram 8

> 2.760 i
<= 3.190

 

1.143,79

356,86

 

33.120

4.282,35

 

3.190

995,28

 

38.280

11.943,36

Tram 9

> 3.190 i
<= 3.620

 

1.209,15

377,25

 

38.280

4.527,06

 

3.620

1.129,44

 

43.440

13.553,28

Tram 10

> 3.620 i
<= 4.050

 

1.274,51

397,65

 

43.440

4.771,77

 

4.050

1263,6

 

48.600

15.163,20

Tram 11

> 4.050 i
<= 6.000

 

1.372,55

428,24

 

48.600

5.138,83

 

4.495,50

1.402,60

 

72.000

16.831,15

Tram 12

> 6.000

 

1.633,99

509,80

 

72.000

6.117,66

 

4.495,50

1.402,60

 

   

Taula d'elaboració pròpia.

Nota explicativa. El Reial decret estableix quinze trams d'ingressos, tres de reduïts i dotze de generals. Per a cada tram estableix una base mínima de cotització i una base màxima (quantitat que s'assigna per exemple a la jubilació, que serà l'una o l'altra en funció del que paguem). La quota que suporten els autònoms ha quedat establerta legalment en el 31,20% de la base, i per 12 quotes, s'obté la quantitat pagada a la Tresoreria de la Seguretat Social i respecte d'aquesta caldrà abonar la diferència, si s'escau, amb el que realment s'hagi pagat en la suma dels 12 mesos de l'any 2023.


Pimec-Autonoms.jpg (180 KB)(fotografia: PIMEC)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.