gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Borsa de Treball del COPLEFC mostra una millora laboral del sector

La BT del COPLEFC reflecteix una intensificació de les ofertes durant el tercer trimestre 2021

Si entre els mesos de gener i juny d'aquest 2021 el volum d'ofertes laborals registrades a la Borsa de Treball (BT) del COPLEFC van ser 375, el nombre assolit durant el tercer trimestre de l'any s'ha situat en 308 ofertes, la qual cosa significa un total de 683 noves possibilitats laborals durant el 2021 fins ara, dades que deixen absolutament enrere els números de l'any 2020 i porten a considerar la situació prepandèmica. Concretament, la projecció per finalitzar l'exercici 2021, si es manté el ritme d'entrada de demandes laborals a la BT del COPLEFC en les dades d'aquest trimestre, es podrien superar el total de 959 inputs de l'any 2018 i ens acostaria als màxims de l'any 2019, que, recordem-ho, es van situar en 1.134 ofertes laborals.

En qualsevol cas, a mesura que ha anat avançant l'any s'ha constatat un increment de les empreses que han necessitat disposar de professionals, ja que d'una mitjana de 187 ofertes durant els dos primers trimestres, s'ha passat en aquest tercer que estem analitzant a 308 ofertes, valor que es pot considerar de normalitat laboral al sector. 

Previsions?

Res no indica que aquestes dades puguin estroncar-se, ja que el conjunt de la societat està superant la impossibilitat d'activitat social i de socialització en general a què ens havíem vist obligats per les restriccions sanitàries, i això fa que aquests detalls no pas menors sens dubte incideixin favorablement també en el conjunt de subsectors de l'activitat física i esportiva, com per exemple els gimnasos i centres de fitnes.

Així mateix, cal incorporar una dada rellevant com és la conscienciació individual i social en conjunt del caràcter essencial de l'activitat física i l'esport, com a aspecte bàsic per mantenir la salut, una pràctica, però, que des del COPLEFC sempre es vol posar en relleu que s'ha de fer amb l'assessorament de les i els EFE (educadors físics esportius), garantia qualitativa en la prestació de serveis professionals.


Els àmbits laborals

Per àmbits laborals, la Borsa de Treball del COPLEFC ha quedat repartida de la manera següent: feines dedicades a activitats físiques vinculades amb la salut, 238 ofertes; les activitats d'esport i rendiment fins ara han sumat 229 peticions; la docència ha suposat 57 ofertes; pel que fa a gestió esportiva i economia de l'esport, les dades indiquen 51 ofertes, i les demandes de socorristes s'han situat en les 48 ofertes, mentre que les activitats físiques i turisme al medi natural han tingut solament 7 ofertes; com a novetat, cal posar en relleu la incorporació al ventall d'ofertes laborals la recerca de manera específica, que ha tingut 1 demanda. D'altra banda, un total de 44 ofertes han estat per cobrir llocs de treball que no es poden englobar en les categories previstes.

La Borsa de Treball del COPLEFC

La BT del COPLEFC és la font ocupacional especialitzada més important d'àmbit català, a la qual poden accedir les empreses de manera automatitzada i proposar la seva oferta laboral, sempre, això sí, respectant la legalitat en matèria professional.

El COPLEFC, amb voluntat d'aportar valor al coneixement de la realitat econòmica i professional pel que fa al sector de l'activitat física i esportiva, ha encetat aquesta nova via de seguiment puntual de la situació, que gràcies a la continuïtat dels trimestres permetrà veure el funcionament del sector amb una imatge molt més nítida també en aquest aspecte de consideració. Una informació que posa a l'abast dels mitjans de comunicació i la societat general a fi de facilitar el coneixement de la realitat professional.

La Borsa de Treball és un servei de què gaudeixen exclusivament tots els membres del col·lectiu del COPLEFC, ja siguin com a col·legiats o bé com a associats, per a la seva inserció al món laboral, per la qual cosa reben cada dia les diverses noves ofertes que es van produint.

Entra a la Borsa de Treball.

BorsaTreball-NL.png (10 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.