esport-i-rendiment-1 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Beca Carnet Jove 2024, d'esport

El COPLEFC formarà part de la comissió de valoració de la beca en la modalitat d'esport

Un any més l'objecte de la beca Carnet Jove d'esport 2024 és promoure l'accés professional de les persones joves a l'àmbit de les ciències de l'activitat física i esportiva, en concret dins el camp de la preparació física. I més concretament, mitjançant la beca, la persona beneficiària farà una estada formativa en pràctiques al Futbol Club Barcelona, en concret a l'àrea d'alt rendiment, on hi ha els equips de preparació física dels esports professionals. La persona beneficiària formarà part de l'àrea de preparació física del club des d'un rol més transversal en el suport de preparadors físics de diferents seccions des del departament i/o formant part d'alguna secció específica. Les tasques que haurà de dur a terme la persona becària es detallen als plans de formació del web: carnetjove.cat/beques.

Resulta important tenir en compte que el termini per presentar-s'hi acaba el dia 16 d'abril de 2024, a les 14 hores. I que s'han de seguir els passos que s'estableixen en aquest enllaç.

També són característiques imprescindibles tenir entre 16 i 31 anys quan es faci la sol·licitud, i ser titular del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya, així  com haver cursat el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i estar-ne cursant l'últim curs.

L'estada té una durada aproximada de 880 hores, del setembre del 2024 al juliol del 2025, amb una distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, tot i que per seguir la dinàmica dels equips alguna vegada l'horari es pot modificar. També caldrà que la persona beneficiària assisteixi a partits un cap de setmana al mes. L'estada es farà a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però es preveu que la persona beneficiària es desplaci a diferents partits. Així mateix, podrà signar els projectes en què hagi participat com a becari o becària de preparadors físics.

Altres característiques de la Beca Carnet Jove 2024 d'esport són les següents: la dotació de la beca és de 8.000 euros (amb el règim fiscal escaient) i s'efectuarà el pagament en quatre terminis: un 20% entre l'adjudicació de la beca i el primer mes de l'estada, un 20% quan es tramet l'informe explicatiu tres mesos després d'haver començat l'activitat, un 20% quan es tramet el segon informe explicatiu tres mesos més tard. Finalment, el 40% que resta quan es tramet el tercer informe explicatiu i s'ha acabat l'objecte de la beca.

Bases completes i sol·licitud de participació es poden trobar a: www.carnetjove.cat/beques.  
Beques-CarnetJove-2024-01.png (158 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.