esport-i-rendiment-1 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Acredita't

Nou procés d'acreditacions de competències gestionat per l'ADECAF

Aquest mes de desembre el DOGC ha publicat la Resolució PRE/3097/2019, de 10 d'octubre, per la qual es convoca un nou procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica.

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet obtenir una certificació capitalitzable, segons correspongui, per un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o ambdós.

Concretament, l'Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) va notificar la posada en marxa del procés d'acreditació de competències professionals (Programa Acredita't) mitjançant l'ADECAF. La Generalitat ha atorgat 460 places per a tots aquells treballadors de centres d'ADECAF que ho necessitin. El procés, tot i ser privat, segueix el mateix procediment que el procés públic. És a dir, les mateixes fases d'informació, assessorament i avaluació. I els mateixos requisits:

= Tenir la nacionalitat espanyola (o un dels documents següents: certificat de registre de ciutadania comunitària, targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària).

= Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.

= Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, en relació amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l'1 de setembre de 2019) tenir:

-Per a unitats de competència de nivell 1, tenir 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.
-Per a unitats de competència de nivell 2 i 3, tenir 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

L'acreditació a la qual es pot optar correspon a les famílies professionals següents:

-Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP)
-Condicionament físic en grup amb suport musical
-Fitnes aquàtic i hidrocinèsia
-Instrucció en ioga
-Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Recordem que el COPLEFC té un conveni amb l'ADECAF, com a patronal de les empreses del fitnes de Catalunya i associació compromesa amb la titulació oficial dels professionals que hi treballen.

Més informació: ADECAF, DOGC i ICQP.

Logo-ADECAF.jpg (10 KB) ICQP-Logo.jpg (8 KB)

ICQP-060612-EsquemaProcediment.jpg (73 KB)