educacio-5 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC també és educació

01/03/2024

Educació Barcelona

El Col·legi manté contactes amb el Departament d'Educació en benefici del col·lectiu col·legial del sector


El dia 16 de gener d'enguany el president del COPLEFC, Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570), i la gerent Alèxia Pérez García (col.  10230) es van reunir telemàticament amb la directora i la subdirectora generals de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació, una trobada que per qüestions d'agenda electoral del COPLEFC no es va difondre, tot i tractar-hi de temes rellevants, com la Borsa d'Interins, amb el lliurament posterior de l'informe sobre la qüestió elaborat pel Comitè de Defensa de la Professió; també es va parlar de la formació permanent de professorat de nous cicles formatius de la família AFE, i, com a reclamació “històrica”, dissortadament, sobre l'augment de la dedicació horària d'EF a tots els nivells educatius i del paper de l'especialista en Educació Física. Així mateix, aquella sessió va servir per posar damunt la taula diverses propostes de col·laboració i de suport que el COPLEFC espera del Departament d'Educació. El Col·legi, sens dubte, en el terreny educatiu té molta reflexió acumulada i predisposició a compartir amb la Generalitat la tasca comuna de l'educació de la nova ciutadania, com sempre ha demostrat (vegeu darrera trobada amb la Conselleria).

D'aquella reunió, un dels acords va ser organitzar una nova trobada, que es va dur a terme  novament telemàticament el 27 de febrer amb diverses secretàries generals, concretament amb la titular de Gestió del Personal Docent, la d'Innovació i Formació, la d'Ordenació Curricular, i la d'Ordenació de la Formació Professional. Una reunió operativa d'alt nivell, amb la implicació dels diversos àmbits que afecten el col·lectiu docent integrant del Col·legi. L'aspecte interessant d'aquesta nova oportunitat va ser la distribució individualitzada dels continguts ja plantejats en la reunió de primers d'any, així com també l'establiment d'un contacte personal amb càrrecs claus d'acord amb els continguts que afecten la vida professional del professorat d'educació secundària en general, que ha de permetre un direccionament més afinat en els casos que resulti necessari.

Aquests contactes, però, no s'acaben aquí i més endavant es mantindran per poder anar detectant-hi els avenços que es produeixin.

Carpetes obertes per resoldre amb el Departament d'Educació
Mentrestant, aquesta és la llista de propostes concretes que té plantejades el COPLEFC davant el Departament d'Educació:

 • Suport a la realització d'una jornada per a la presentació dels resultats de l'estudi d'investigació El paper de l'especialista de l'Educació Física en l'escola del segle XXI.
 • Proposta de creació d'un grup de treball interdepartamental sobre Centres educatius actius (amb la participació dels departaments de Salut, Educació i Presidència-Esports).
 • Apostar per més presencia horària de l'EF a tots els nivells educatius, sigui quina sigui la dedicació mínima establerta per l'Estat.
 • Que els centres educatius siguin més actius. I per a això, que:

      -Fomentin pauses saludables
      -Hi hagi activitats d'ensenyament aprenentatge en moviment       
      -Es potenciï la figura de l'especialista en EF com a professional de referència del centre educatiu que ajudi el claustre. Però amb alliberament classes lectives per fer aquesta tasca. Amb càrrec remunerat.

 • L'accés a l'especialitat d'EF cal que sigui en exclusivitat per als llicenciats/graduats en Educació Física o Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • Organitzar una reunió tècnica per tractar del tema en profunditat.
 • Dissenyar un curs d'actualització per al professorat dels cicles formatius inclòs dins la formació permanent del Departament.
 • DEFC: fer una convocatòria conjunta per animar els centres a participar-hi des del Departament Educació.
 • Suport institucional per la implantació del segell de qualitat. Més especialment, que el Departament d'Educació posi a disposició dels centres educatius un directori d'empreses, entitats i professionals prestadors de serveis d'activitats físiques i esportives degudament acreditats.
 • Suport als diferents projectes de recerca vinculats a l'àrea de l'Educació Física:

      -El paper de l'especialista de l'Educació Física en l'escola del segle XXI, que analitza quin ha de ser el paper de l'especialista més enllà de la seva dedicació en l'assignatura d'Educació Física.
      -Educació Física de Qualitat-EFCOOL, compartit amb INEFC, com a eina per l'autoavaluació de l'EF de Qualitat.
      -Projecte de recerca sobre innovació educativa que ja té la col·laboració de la Facultat d'Educació de la UB.
      -Projecte sobre activitat física enriquida a l'EF en col·laboració amb la UB.

 • Compromís en el compliment de l'obligatorietat de registre al ROPEC i col·legiació al COPLEFC dels mestres i professors d'Educació Física, segons s'escaigui, d'acord amb la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions.
 • Reconeixement de la formació permanent que realitzin els col·legis professionals.
 • Tractar sobre les competències professionals que s'atribueixen als cicles formatius i als certificats de professionalitat de la família de les activitats físiques i esportives (AFE).
 • Reserva de plaça als interins amb les oposicions aprovades per a la següent convocatòria sense necessitat d'haver de tornar a repetir el procés d'oposicions.

NuvolEducacio(240301).jpg (63 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.