Vols ser professorat d'acompanyament i suport al curs d'oposicions 2019/20? - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Vols ser professorat d'acompanyament i suport al curs d'oposicions 2019/20?

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT D'ACOMPANYAMENT I SUPORT AL CURS D’OPOSICIONS 2019 AL COS DOCENT DE SECUNDÀRIA ORGANITZAT PEL COPLEFC

 

Objecte

L’objecte de la convocatòria és realitzar un procés de selecció de professorat d'acompanyament i suport a desenvolupar tasques d’assessorament i orientació en el curs de preparació a oposicions 2019/2020 al cos de professorat de secundària que el COPLEFC oferirà als seus col·legiats i col·legiades.

 El servei de professorat d'acompanyament i suport consta de tres opcions:

  • Servei de professorat d'acompanyament i suport per l’elaboració de la programació
  • Servei de professorat d'acompanyament i suport de simulacre de defensa davant el tribunal d'oposicions.
  • Servei de professorat d'acompanyament i suport de desenvolupament de temes i la resolució de casos pràctics.

  

Requisits per participar com a professorat d'acompanyament i suport dins el bloc no presencial.

Ser col·legiat o col·legiada al COPLEFC

No participar com membre de cap tribunal de les oposicions 2020 al cos de professorat de secundària. En el cas que fossis nomenat pel Departament Educació podria ser una al·legació vàlida per renunciar-hi.

Formar part del cos docent de professorat d’Educació Física, professorat universitari relacionat amb l’àmbit de l’Educació Física o pertànyer al cos d’inspectors d’Educació Física de la Generalitat de Catalunya.

Haver superat el procés d’oposicions al cos de professorat de secundària.

 

Remuneració

Els honoraris com a professorat d'acompanyament i suport de programació o temari serà de 360 €/bruts per cada servei d’assessorament de 6 h.

Els honoraris com a membre del servei de professorat d'acompanyament i suport al simulacre de defensa tribunal d’oposicions serà d’un màxim de 400h/bruts tota la jornada.

Els pagaments restaran sotmesos a les retencions establertes per la normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. L’interessat haurà d’acreditar qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions.

No es podran realitzar serveis al col·legiat/da fora dels contractats pel col·legiat/da a través del COPLEFC. Ni establir cap tipus de compensació per l’ampliació dels serveis fora dels serveis pactats amb el COPLEFC.

 

Sol·licitud i termini

La sol·licitud per participar en aquest procés de selecció cal fer-la omplint el següent formulari: feu clic aquí.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dijous 31 d’octubre de 2019.

 

Resolució

La convocatòria es resoldrà abans del 15 de novembre de 2019

 

Per consultar les bases, clica aquí.

  

Ha d’acceptar com a professorat d'acompanyament i suport a mantenir la confidencialitat de les seves converses i de la programació didàctica compartida amb l’alumnat.

Ha d’acceptar no fer ús particular de les programacions facilitades per l’alumnat.