Logo COPLEFC INTRANET

Subvencions i ajudes públiques

En compliment de Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals, i de l'Article 11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complint amb el principi de transparència en la gestió,  es posa a disposició de les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i les educadores i els educadors físics, informació econòmica, pressupostària i estadística rellevant del COPLEFC. 

 

 

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

 

DENOMINACIÓ

OBJECTE

IMPORT

ADMINISTRACIÓ CONCESSORA

RESOLUCIÓ

Subvenció del programa
de suport econòmic als col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l’acció
social de la demarcació de Girona, per a accions formatives adreçades als seus
professionals que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de
la promoció de la salut i l’acció social (FOR) per a l’any 2023.

Subvencions concurrència no competitva

4.285,50€ Dipsalut. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.  Resolució de la Convocatòria (2022-2023)
Subvencions a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o acció social de la demarcació de Girona per a activitats de formació dels seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social. 

Subvencions concurrència no competitva

9.230,77 € Dipsalut. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.  Resolució de la Convocatòria (2021-2022)

Suport econòmic a col·legis professionals, per accions formatives adreçades als seus professionals. 


Subvencions Concurrència no competitiva


5.000€


Dipsalut. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. 

Resolució de la Convocatòria (2020-2021)

 

 

 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.