Logo COPLEFC INTRANET

Què faig si soc autònom i tinc problemes per pagar els impostos? (Covid-19)

 

 

Puc deixar de pagar els impostos?

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s'aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s'amplien els terminis de pagament fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d'abril per l'IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.

 


Puc deixar de pagar el lloguer del meu local?

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.

Més enllà d'aplicar els ajuts del punt 1 per cobrir la despesa de lloguer del local comercial o centre de treball, encoratgem els autònoms a demanar als propietaris de locals que es modifiqui temporalment la renda davant l'estat d'alarma, els efectes del Covid-19 i el tancament general decretat dels comerços al detall.

L'article 1.105 del Codi Civil ja preveu que cap part es farà càrrec de situacions imprevistes o inevitables i, per tant, crida a la negociació entre les parts per afrontar causes de força major com el Covid-19 i l'estat d'alarma.

 

 

Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

De moment, el RDL 8/2020 només ha previst que els proveïdors de subministraments, inclosos els de telecomunicacions, no puguin tallar el servei per impagament a clients vulnerables, que són aquells amb ingressos baixos i/o familiars dependents al seu càrrec.

Pel que fa als lloguers i quotes de leasing o renting de maquinària i vehicles, el RDL 8/2020 només preveu que els proveïdors i contractistes de les administracions públiques puguin repercutir aquesta despesa a l'administració contractant en cas que el contracte hagi estat suspès arran del Covid-19.

 

 

Font d'informació: PIMEC

Data d'actualització: 27/03/2020

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.