Logo COPLEFC INTRANET

Pressupostos i comptes anuals

En compliment de Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals, i de l'Article 11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complint amb el principi de transparència en la gestió,  es posa a disposició de les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i les educadores i els educadors físics, informació econòmica, pressupostària i estadística rellevant del COPLEFC. 

 

 PRESSUPOSTOS I QUOTES

 

COMPTES ANUALS

 

Descripció 

2022

2021

2020

2019

1

Llibre Diari

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable   Original/Reutilitzable

2

Llibre Major

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

3

Pèrdues i Guanys

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

4

Sumes i saldos

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

5

Balanç de la situació

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

6

Execució pressupostària 

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 6 de febrer de 2024

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.