Logo COPLEFC INTRANET

Reconeixement millor expedient LCCAFE

El COPLEF de Catalunya amb l'ojectiu de reconèixer l'esforç per la formació durant l'etapa universitaria, convoca el Premi als millors expedients de la Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya.

El premi es dóna a l'alumne/a amb millor expedient de cada una de les facultats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Univeristat de Vic i Universitat Ramon Llull-Blanquerna) i dels INEF amb seu a Catalunya (Centre de Barcelona i Lleida).

El premi consisteix en oferir la col.legiació gratuïta durant el primer any natural en que s'han finalitzat els estudis de la llicenciatura i un certificat de reconeixement.