EL COPLEFC - ECONOMIA I FINANCES BÀSIQUES PER A GRADUATS I LLICENCIATS EN CAFiE - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

EL COPLEFC - ECONOMIA I FINANCES BÀSIQUES PER A GRADUATS I LLICENCIATS EN CAFiE

 19.-COPLEFC-AULA_19.-Marcos-Reinado-Romera.jpg (281 KB)

 Presentació del curs:

Les obligacions de les entitats. El procés de regularització comptable i fiscal. La riquesa. Inversions i finançament. L’activitat. Ingressos i despeses. El flux de caixa. Cobraments i Pagaments.

 

Objectius:

Dotar al llicenciat o graduat en CAFE dels coneixements i de les eines bàsiques necessàries per fer front als processos bàsics de gestió econòmica i financera de l'esport o als processos d'emprenedoria.

 

Continguts:

 El patrimoni. La riquesa

1) Les inversions

El llarg termini

La vida útil

L’amortització econòmica

El curt termini

2) El finançament

El capital aportat pels socis

El resultat de l’empresa

El deute a llarg termini

El deute amb cost

El deute a curt termini

El deute sense cost

3) El balanç de situació. Representació matemàtica

 

L’activitat o Negoci. El consum

1) El fet de vendre. Els ingressos

2) El fet de comprar o gastar. Les despeses

3) El resultat. Representació matemàtica

El MARGE BRUT i els aprovisionaments

L’EBITDA, els serveis exteriors, les despeses de personal i els tributs

El BAII i l’amortització econòmica

El BAI, els ingressos i les despeses financeres

El BENEFICI NET i l’impost de societats

4) El dèficit i el superàvit.

La Tresoreria. La Liquiditat

1) Comprar i pagar. La despesa i el pagament

2) Vendre i cobrar. Els ingressos i els cobraments

3) La representació gràfica de la tresoreria

El pagament de les inversions

El finançament

El cobrament de les vendes

El pagament de la despesa

L’amortització dels crèdits

La liquidació dels impostos

4) El dèficit de tresoreria

5) El superàvit de tresoreria

6) El pay back

 

Calendari i lloc:

INEFC de Barcelona - Aula 3

6, 13,27 de maig i 3 de juny de 2020 de 17.00 a 21.00 h


Duració:

16 hores

 

Professorat:

Marcos Reinado Romera, num. col. 12897

 

Destinataris:

Col·legiats i associats al COPLEFC.

Si no ets col·legiat ni associat i vols tramitar al teva col·legiació o associació, clica aquí.

 

Preu i inscripció:

160€ col·legiats i associats

Inscripció al curs, clica aquí.

 

Política de vendes i devolucions: