Defensa de la professió - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Defensa de la professió

Les principals funcions com a Col·legi Professional són:

  • Ordenar i vigilar l'exercici de la professió dins el marc de les lleis.
  • Representar els interessos generals de la professió.
  • Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades i associades.
  • Vetllar perquè l'activitat professional respongui als interessos i a les necessitats de la societat.
  • Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.
  • Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidors dels serveis professionals.
  • Fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels professionals de l'educació física i les ciències de l'activitat física i de l'esport.

 

Pots efectuar la teva denúncia clicant en aquest enllaç.