Col·legiació Presencial - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Col·legiació Presencial

Portar la documentació i informació.

 • Original del títol o el resguard de l'abonament dels drets d'expedició del tí­tol. (no acceptem: certificat de les notes, fotocopies.... ) si véns a les nostres oficines has de portar l'original nosaltres et farem la fotocopia compulsda sense cap cost.
  • En el cas d'equivalències i dels Certificat de reconeixement de títols obtinguts a la UE pel Ministerio de Educación y Ciencia de l'Estat espanyol:
   • Realitzar la col·legiació presencial
   • Cal portar el títol origial del país de procedència
   • Traducció jurada del títol.
 • DNI, NIE o del passaport.
 • 1 fotografia tipus carnet o 1 fotografia escanejada.
 • Núm de compte corrent.

Consulta el lloc i els horaris de les delegacions del COPLEFC