Associació presencial - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Associació presencial

Portar la documentació i informació:

  • Original del títol o el resguard de l'abonament dels drets d'expedició del tí­tol. (no acceptem: certificat de les notes, fotocopies.... ) si véns a les nostres oficines has de portar l'original nosaltres et farem la fotocopia compulsada sense cap cost.
  • DNI, NIE o del passaport.
  • 2 fotografies tipus carnet o 1 fotografia escanejada.
  • Núm de compte corrent.

Consulta el lloc i els horaris de les delegacions del COPLEFC