Gabinet Jurídic - CULLERÉ LAVILLA - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Gabinet Jurídic - CULLERÉ LAVILLA

alt

El COPLEF de Catalunya té un acord de col·laboració amb el Gabinet Jurídic - CULLERÉ ADVOCATS amb el que tots els col·legiats teniu els següents avantatges:

  • Preu especials en la contractació dels seus serveis.
  • Dret laboral: contractacions, acomiadaments, indemnitzacions, atur, jornada de treball,...
  • Empreses privades i prestacions de serveis: creació empreses, cobertures, gestió, impostos, contractes amb altres entitats...
  • Situacions laborals: Catalogacions professionals, incompatibilitats, Tribunals, Selecció de personal, Concursos de trasllat, ..
  • Derivació de danys i perjudicis: denúncies, amenaces físiques, robatoris, ...
  • Preu especial per elaboració de la renda des de 35€*. Oferta extensiva a familiars de 1r grau

* IVA inclós. Oferta exclusiva per col·legiats del COPLEFC i els seus familiars de 1r grau. Desde 35€ per rendes senzilles, el preu pot variar en funció de la complexitat de la renda, demana pressupost sense compromís

Haureu d'acreditar-vos com a col·legiats del COPLEFC amb el vostre carnet col·legial.

Gabinet Jurídic - CULLERÉ LAVILLA
Av. Francesc Macià, 35 9è
25007 Lleida
T. 973 22 05 29
www.cullerelavilla.com