Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Pla de represa del sector

01/07/2020

Catalunya

Gerard Figueras va presentar el 30 de juny passat els trets de la nova etapa al sector de les activitats físiques i esportives

El Pla d'acció del desconfinament esportiu de Catalunya, adaptat a la fase de represa, ja és una realitat. El document deixa per escrit tot allò què es pot fer, juntament amb les recomanacions corresponents, en un procés que no arrenca tot d'una, sinó que s'ha anat ajustant a les diverses necessitats i que compleix especialment la Resolució SLT/1429/2020, del Departament de Salut, que establia les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per a la prevenció de transmissió del coronavirus i la contenció de la infecció.

Una vegada aprovat per l'organisme regulador del Pla PROCITAT, Gerard Figueras (SGEAF), acompanyat de Carmen Cabezas (sub-directora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut) i Sergio Delgado (sub-director general de Programes de Protecció Civil del Departament d'Interior), i amb la participació de Toni Reig (director general del Consell Català de l'Esport), va exposar com s'hauran de celebrar, ara ja a l'etapa de la represa gestionada per la Generalitat de Catalunya, les competicions i els esdeveniments esportius, les activitats de lleure esportiu per a menors, les assemblees i reunions de les entitats, així com les mesures que cal adoptar a les instal·lacions esportives, les piscines i els centres de tecnificació.

El document en si, que suposa una radiografia aprofundida del sector esportiu de Catalunya en totes els vessants, inclou el calendari de les afectacions en les competicions esportives, en els esportistes, en l'economia i en la població en general, i passa tot seguit a les consideracions pròpies per al procés de desconfinament (consideracions referides a usuaris, tipologia d'usos, espais afectats) i avaluació de riscos a partir d'una sèrie d'apartats, a fi, tot seguit, d'esmentar mesures de seguretat (n'hi ha de caire informatiu i preventiu, d'altres d'higiene i condicionament de les instal·lacions, i igualment de salut i seguretat pròpiament) que sumen un total de 28 ítems. Igualment, hi ha unes pàgines especialment dedicades als gestors d'instal·lacions. El document aplega, com a material consultable, el recull de normativa aplicable, i les característiques de les diverses fases, abans d'acabar amb l'annex pròpiament dedicat a la nova etapa, de represa de l'activitat esportiva de Catalunya.

En aquest annex, quant a estructura, el document de la Generalitat posa en relleu en primer lloc el règim jurídic aplicable a les activitat esportives a Catalunya; seguit dels criteris generals per a la pràctica de l'activitat física i esportiva organitzades; les competicions i els esdeveniments esportius; les activitats de lleure i tecnificació per a menors de 18 anys; les assemblees i reunions d'entitats esportives; la pràctica de l'activitat física i esportiva a les instal·lacions i als centres esportius; les piscines per a ús esportiu i recreatiu; el CAR i els centres de tecnificació esportiva oficial, i les mesures comunes de neteja i desinfecció per a la diferents tipologies  d'instal·lacions, activitats i serveis. El document inlou, en darrer lloc, un segon annex que fa una actualització de dades per al càlcul de l'aforament de les instal·lacions esportives d'acord amb els plantejaments resultants.

Algunes qüestions pràctiques

PlaRepresaEsportCatalunya(GFigueras).jpg (6 KB)Gerard Figueras va apel·lar, com a tret indispensable per a l'etapa de represa, a "la responsabilitat i el sentit comú" del sector i de la ciutadania per fer pràctica esportiva. Això es pot concretar en qüestions senzilles: distància d'1,5 m entre persones i ocupació individual de 2,5 m2, intentar mantenir grups estables, aplicar protocols de mesures de prevenció i higiene (neteja i desinfecció), i també les declaracions de responsabilitat, a més a més d'aprofitar tant com es pugui l'activitat física i esportiva a l'aire lliure.  


El document sencer es pot consultar aquí.