Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Les hores extres tenen els dies comptats

Avui entra en vigor el Reial decret llei 8/2019, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Així, totes les empreses de tots els sectors, entre els quals el de l'activitat física i l'esport, estan obligades a dur a terme un registre diari d'entrada i sortida dels treballadors a la feina, és a dir, de les hores efectives que hi fan. La finalitat de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada laboral és crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i alhora facilitar-ne el control a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). Com a conseqüència, es vol evitar la realització d'hores extres que deixin de ser retribuïdes i es vol facilitar una millor conciliació familiar, a més a més de suposar una mesura de creació de llocs de feina. Cal recordar que la jornada màxima ordinària és de 40 hores laborals setmanals.


L'incompliment d'aquest requisit, pot suposar una infracció greu, que podria arribar a ser sancionada amb 6.250 euros per treballador afectat per l'ITSS.

Vegeu el vídeo (sumari i minut: 19:00-21:20)