Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La posició del COPLEFC arriba als partits polítics

19/12/2018

Barcelona

El COPLEFC dona a conèixer el seu posicionament sobre la ILP de la UFEC i el projecte per a una nova Llei de l'esport del Govern

Recollint la proposta llançada pel mateix president del Parlament, Roger Torrent, el COPLEFC ha començat un seguit de reunions amb tots els partits polítics, com a legisladoParlamentaris-AnnaCaula-ERC-20181217-00.jpg (300 KB)rs interessats en el debat sobre la nova Llei de l'esport i l'activitat física, que arribarà per alguna de les vies actualment damunt la taula: sigui per mitjà del lògic projecte resultat del Pacte Nacional signat per un ampli conjunt d'entitats representatives de tot el sector al nostre país, el qual ha de ser liderat pel secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, a instància del mateix president, tal com va manifestar en el seu debat d'investidura. O bé que arribarà en forma d'iniciativa legislativa popular (ILP), impulsada per la UFEC, respecte de la qual el COPLEFC, entre altres entitats i personalitats del sector ja van manifestar el seu desacord, atès que no es pot entendre una duplicitat en l'objectiu de disposar d'un nou marc legislatiu (llegiu el manifest). Com tampoc no es pot acceptar, tal com s'ha publicat als mitjans de comunicació, un suposat acord entre SGE i UFEC perquè el contingut de la ILP sigui la base tancada de la nova Llei. En qualsevol cas, el COPLEFC, des de la seva posició d'organisme col·laborador amb els actors públics, ha redactat un dictamen jurídic que ha enviat a la Generalitat, i que lliurarà als diversos partits polítics, perquè disposin de tota la informació.

De moment ja ha tingut lloc la reunió amb Anna Caula, representant d'Esquerra Republicana de Catalunya en el si de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament, que és l'encarregada d'assumir les qüestions del nostre sector.
Parlamentaris-OscarOrdeig-PSC-20181217-00.jpg (216 KB)
Després de la reunió amb ERC, ahir mateix –per qüestions d'agenda dels interlocutors– es va dur a terme la trobada amb el PSC, representat pel diputat Òscar Ordeig. En tots dos casos l'actuació del Col·legi ha buscat presentar als partits la situació actual, així com donar a conèixer de primera mà quina és la posició del COPLEFC, que sempre té en el seu centre d'actuació dos principis fonamentals: la ciutadania com a destinatària dels serveis en matèria esportiva i d'activitat física, i la professionalitat dels qui presten aquests serveis al conjunt de la societat segons uns principis bàsics deontològics, per a la qual cosa, la formació oficial reglada és un requisit imprescindible.Després d'aquests dos partits, el COPLEFC té previst reunir-se amb la resta de l'arc parlamentari present a l'esmentada Comissió d'Afers Institucionals, és a dir, amb els grups parlamentaris següents: Ciutadans, Junts per Catalunya, Catalunya En Comú Podem, i els dos partits presents al grup Mixt (PP i la CUP). La informació traslladada als grups, també s'ha fet arribar als membres de la Comissió (Jean Castel, president; Anna Tarrés, vicepresidenta, i Bernat Solé, secretari).

Complementant aquesta actuació, el president Pere Manuel compareixerà en seu parlamentària tan bon punt l'agenda de la CAI ho permeti, on podrà donar raó pública dels plantejaments col·legials amb tots els partits presents, amb el manifest com a rerefons i també amb el dictamen, i podrà tenir-hi l'escaient interlocució conjunta.

A la fotografia superior: en primer terme Anna Caula, d'ERC, i davant Carmen Ercilla, Pere Manuel i Elisabeth Boloix. A la fotografia inferior: Òscar Ordeig, del PSC, amb Carmen Ercilla i Pere Manuel flantejant-lo.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.