Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El Curs d'oposicions, a punt

El COPLEFC presenta una nova edició renovada del Curs de preparació de les oposicions al cos docent

Ahir, 9 d'octubre, va tenir lloc a la Sala d'Actes de l'INEFC Barcelona la sessió introductòria als continguts del Curs d'oposicions organitzat pel COPLEFC, així com una visió del funcionament de les proves que es trobaran els aspirants a ocupar una plaça del cos docent d'educació secundària de la Generalitat. Malgrat que encara no s'ha fet pública la convocatòria formalment, ni el nombre de places que contindrà, el Col·legi ha volgut facilitar la formació amb prou antelació, atesa la importància que desperta entre el col·lectiu.

Davant d'un centenar d'assistents, el Dr. Carles González (col. 10241) va obrir l'acte amb una exposició que va situar la realitat del concurs oposició que es trobaran els inscrits; no va obviar que és una "competència" amb altres professionals per un nombre limitat de places, la qual cosa obliga a fer alguna cosa personalitzada, amb valor afegit respecte dels continguts oficials més estrictes.

Després, Lluís Rubio, membre del Cos d'Inspectors d'Educació, va explicar els aspectes més tècnics de les proves, juntament amb la documentació corresponent i com cal gestionar-ho. Pel que fa a continguts, una qüestió que sembla molt probable és l'ordre de les proves, és a dir, els col·legiats que prenguin part en la pròxima convocatòria, quan es doni a conèixer, primerament hauran de superar la part pràctica davant el tribunal de les oposicions, i en segon lloc la part teòrica corresponent a algun dels 65 temes del temari d'Educació Física.

Una vegada feta la presentació pròpiament, la tercera part de la sessió va consistir en l'experiència directa de tres col·legiats: Diana Duaigües (col. 54541), Samuel Villar (col. 12942) i Antonio Solís (col. 13557). La seva vivència va ser de gran valor per als assistents, que van poder compartir i preguntar qüestions pràctiques, sobre el dia anterior a les proves, l'ús de mitjans electrònics, etc.

Característiques del Curs

Com el Curs anterior, aquesta formació es basa en tres pilars: un professorat d'alta qualitat, un programa estructurat i un model innovador. Els destinataris, com en l'edició del 2018, són exclusivament els col·legiats i té com a director el mateix Dr. Carles González, professor de l'INEFC Barcelona, i amb la coordinació de Lluís Almirall (col. 10637), alhora coordinador de la Comissió d'Experts d'Educació del Col·legi i professor d'EF a educació secundària.

El Curs enguany incorpora quatre noves càpsules, d'acord amb la doble vessant, presencial i/o en línia, que se sumen a les catorze del 2018 (disponible a la plataforma webinar). Així mateix, s'hi afegeix un segon bloc d'onze càpsules teòriques d'actualització del temari.

Complementàriament, els interessats podran disposar d'un servei de coaching d'assessorament per a l'elaboració de la programació i simulacre de defensa davant el tribunal de les oposicions, i també en la modalitat de l'assessorament en el desenvolupament de temes i resolució de casos pràctics.

Més informació, inscripció al Curs i preus, en aquest enllaç.

Finalment, només cal afegir que aquest Curs forma part del projecte COPLEFC Aula, els continguts del qual ja s'han anat donant a conèixer.

{{galeria}}