Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Taula de l'Esport i l'Activitat Física passa a l'acció

12/01/2024

El COPLEFC participa als cinc grups de treball i és corresponsable de les accions proposades

Tal com ja vam informar aquí, el 2023 es va crear la Taula de l'Esport i de l'Activitat Física, impulsada per la Generalitat, i en la qual, entre altres agents del sector, evidentment també figura el COPLEFC des que es constituí. Una participació en cadascun dels grups de treball determinats (tal com s'indica al final) que ha permès arribar, després dels contactes i les sessions corresponents, a la concreció d'una vintena d'accions que s'hauran d'anar impulsant durant aquest any 2024, almenys en part. Unes propostes que Laura Vilagrà i Pons, consellera de la Presidència, va considerar necessàries, perquè  "Volem rellançar el sector i dotar-lo de recursos per fer front a les necessitats del present i del futur".

Les vint actuacions aprovades

 1. Impulsar un Centre de Recerca en l'àmbit esportiu, que s'enllaci i aglutini l'ecosistema acadèmic al voltant de l'esport i l'activitat física, i que permeti la captació de més recursos i millor col·laboració amb l'ecosistema esportiu català.
 2. Obrir la tasca de l'Observatori Català de l'Esport en col·laboració amb els diversos àmbits esportius per fer recerca aplicada i amb col·laboració pública-privada.
 3. Millorar la dotació en equipaments i infraestructures dels laboratoris de recerca en l'àmbit esportiu i facilitar-ne l'accés a tothom. Obrir els laboratoris en xarxa amb l'objectiu de crear sinergies i transferència de coneixement.
 4. Facilitar, dins l'àmbit del Govern de la Generalitat, mecanismes per tal que el teixit esportiu català pugui tenir un millor accés al crèdit o avals, per millorar el seu marge de finançament.
 5. Incorporar l'àmbit de l'esport i l'activitat física en totes les mesures legislatives per incentivar el mecenatge.
 6. Encarregar un estudi de bones pràctiques internacionals sobre mesures fiscals i econòmiques, a partir del qual analitzar l'aplicació de les mesures més exitoses, així com impulsar l'elaboració dels comptes satèl·lits de l'esport i l'activitat física.
 7. Estudiar noves línies de subvencions que incloguin els següents conceptes: digitalització, bo esportiu, emprenedoria esportiva, suport a ajuntaments per vehicular cap a les persones o entitats i subvenció de caràcter reemborsable (model que s'aplica en cultura).
 8. Col·laborar amb els àmbits governamentals competents per dimensionar el consum actual d'energia primària no renovable dels equipaments esportius de Catalunya; les emissions associades de diòxid de carboni; el potencial d'estalvi energètic i establir el pla de descarbonització. En la línia de complir els acords de fer Europa neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 9. Promoure que les instal·lacions esportives obtinguin la seva certificació energètica, redueixin els consums, millorin la seva eficiència i instal·lin energies renovables amb finançament dels fons europeus per a que siguin edificis de classe A.
 10. Posar a disposició dels gestors esportius exemples de centres de referència de bones pràctiques per la millora de l'eficiència energètica.
 11. Promoure la col·laboració per actualitzar i fomentar la tramitació del distintiu de garantia de qualitat ambiental dels centres esportius, que es pot exigir en la concessió de subvencions públiques.
 12. Constituir un grup de treball que analitzi el consum d'aigua i els costos que comporta l'aplicació del nou reial decret de control i prevenció de la legionel·la.
 13. Actualització del Decret 95/2000 pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. Col·laborar amb els departaments de la Generalitat per digitalitzar les instal·lacions i actualitzar el desplegament del sistema d'informació per recollir les dades d'ús i de gestió.
 14. Encarregar al Govern una campanya de comunicació, que permeti un alt grau de modulació, per visualitzar la potència esportiva de Catalunya.

14.1 Aquesta modulació hauria de permetre, com a mínim:

 • visualitzar accions o esdeveniments que s'estiguin duent a terme en el país.
 • incentivar hàbits saludables a partir de l'esport i l'activitat física.
 • formar la ciutadania sobre diversos àmbits relacionats (com pot ser el professional, l'accés al medi natural, la seguretat, entre altres).

14.2 Haurà de donar resposta a les possibles necessitats i realitats, com a mínim, dels següents àmbits: esport i activitat física escolar, esport federat, esport corporatiu, esport femení, inclusió, integració, esport i activitat física universitari, professionals de l'esport, patologies en les diferents etapes de la vida i l'activitat física i esport per tothom.

 1. Vincular la Corporcació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la promoció de l'esport i de l'activitat física d'una manera regular i transversal en la mateixa direcció que la campanya.
 2. Garantir l'accés a l'esport i l'activitat física per a tothom. Tractar temes concrets amb responsables determinats i interdepartamentals amb col·laboració pública-privada. En concret començar amb un Pla pilot específic per combatre l'obesitat infantil.
 3. Reforçar el Departament de Salut com a agent directe de promoció de l'exercici físic. En els àmbits de promoció, de prescripció, de formació, de vinculació del sistema de salut pública de Catalunya amb l'ecosistema publicoprivat esportiu català.
 4. Enfortir el sistema esportiu català a partir de la millora del model ja existent de col·laboració publicoprivada:
 • Prorrogar un any la Taula de l'Esport i de l'Activitat Física de Catalunya com a funció consultiva del Govern i promotora de polítiques esportives en benefici de tot el sector.
 • Establir connexions internacionals dels diferents agents del sistema esportiu català per a millorar la seva competitivitat. Implicar-hi el Departament d'Exteriors.
 • Organització d'un gran congrés internacional de l'esport.
 1. Crear un entorn favorable per l'activitat esportiva. Reduir la burocràcia i aplicar eines de simplificació dels processos administratius en el sector de l'esport.
 2. Creació d'un grup de treball que repensi les condicions laborals en el sector esportiu professional i el voluntariat.

Cal destacar el significat de mantenir la Taula com a òrgan consultiu i d'atenció a les veus que configuren el sector, amb presència de representants del Consell Català de l'Esport, INEFC, UCEC, UFEC, PIMEC, INDESCAT, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, COPLEFC, Col·legi d'Economistes de Catalunya, Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, entre d'altres.

I pel que fa a actuacions, tot i el caire una mica abstracte en algun cas, o d'altres en què no tenen una afectació directa per al nostre col·lectiu professional, sí que han de permetre defensar professió i beneficiar l'activitat econòmica i professional.

Els participants del COPLEFC

La implicació del COPLEFC ha consistit amb la incorporació d'un titular col·laborador directe al grup de treball, que ha estat en contacte amb un responsable de la Junta i un altre o més companys com a suport. Tot seguit s'indiquen en cadascun dels grups de treball.

RECERCA: Anna Puig Ribera, col. 8989; Raquel Mirabet Agulled, col. 54263 (Junta); Alba Pardo Fernández (col. 52359).

ECONÒMIC: Marcos Reinado Romera, col. 12897; Carmen Ercilla González, col. 20263 (Junta); Bernat Gaya Fonts (col. 5824).

EQUIPAMENTS i SOSTENIBILITAT: Xavier Vallverdú Fisas (col. 8242); Oscar Durán Gutiérrez (col. 8423 (Junta); Esther Querol Pallarés (col. 8424).

COMUNICACIÓ: Dani Martínez García, col. 56246; Bet Boloix Ripoll, col. 4356 (Junta); Leticia Pelegrin Fernández (col. 58885), Alfredo Joven Pérez, col. 4460), Ana Bofill Ródenas (col.6607), Ferran Núñez García (col. 9018).

IMPULS: Xavi Codina Grossman, col. 5308; Pere Manuel Gutiérrez, col 8570 (Junta); Elena Diez García (col. 53340); Sixte Abadia Naudí (col. 12131), Sònia Rallo Rodríguez (col, 7805). I facilitant la coordinació global, Alèxia Pérez García (col. 10230), com a gerent.
TaulaEsportActivitatFisica-01.jpeg (143 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.