Rescat per a pimes i autònoms
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Rescat per a pimes i autònoms

El COPLEFC signa el manifest de PIMEC, que reclama ajuts directes i la incorporació del sectors en les decisions

El 13 de novembre passat, a les instal·lacions del David Lloyd Club Turó, la patronal PIMEC, de la qual el COPLEFC és soci col·lectiu en representació dels professionals del sector de l'activitat física i de l'esport de Catalunya, va fer un acte reivindicatiu, però també avançant altres possibles línies d'actuació, més enllà d'influir en les sanitàries que corresponen al PROCICAT i al Departament de Salut. L'acte es va dur a terme "des del convenciment i la constatació que la salut pública és totalment compatible amb l'activitat empresarial", en paraules del president de PIMEC, Josep González, i per reclamar a les administracions que "s'agilitzin les mesures compensatòries necessàries per a les pimes i els autònoms en risc de fallida a causa de les restriccions d'activitat i els tancaments".

A més a més, a l'acte es va fer públic l'informe elaborat pel catedràtic de Dret Administratiu Joan Manuel Trayter, que conclou amb claredat que si les actuacions de l'Administració pública causen un dany a un particular, empresa o sector, aquest dany s'ha d'indemnitzar, la qual cosa suposa una altra manera d'afrontar jurídicament la situació, sempre que els danys siguin efectius, avaluables i quantificables i amb nexe causal amb l'acció de l'administració; aspectes que caldria estudiar cas per cas. En qualsevol cas, suposa una nova línia d'actuació possible.

Entre els diversos intervinents de diversos sectors de PIMEC, també va prendre la paraula August Tarragó (col. 7780), president de l'ADECAF (patronal dels centres de fitnes de Catalunya) i representant de PIMEC Activitats Esportives, en la qual està emmarcat el COPLEFC, que va resumir el seu parlament en quatre propostes o reclamacions:

  1. Canvi d'actitud al PROCICAT; cal consensuar les mesures amb el sector, que en té el coneixement i l'expertesa.
  2. Exempció d'impostos mentre duri la pandèmia; no es vol finançament per pagar impostos.
  3. Línies d'ajuts directes a fons perdut per cobrir pèrdues del 2020 i del 2021, que siguin suficients i àgils.
  4. Consideració dels serveis esportius com a servei essencial.


En aquesta línia també s'ha donat a conèixer el manifest RescatxPimes RescatxAutònoms, que, a més de seguir les línies esmentades, fins i tot encara amb més concreció: suspensió de tots els impostos i les quotes d'autònoms dels sectors tancats fins al 31/12/2020, i carència sobre els préstecs bancaris fins al 31/12/2021; ús massiu de testos ràpids d'antígens i aplicació de sistemes de rastreig avançats i control dels contagis. per la qual cosa es concreten, i acaba amb un advertiment contundent: "Sense les pimes i els autònoms no hi haurà ocupació ni riquesa al territori. Sense les pimes i els autònoms no hi ha futur. Evitem la pandèmica econòmica".

Llegeix el manifest: enllaç.

Signa el manifest: enllaç.

Mira l'acte sencer: enllaçRescataPimes-Autonoms-PIMEC.jpg (266 KB)

En primer terme, August Tarragó (col. 7780) i al fons a la dreta, Pere Manuel (col. 8570), que també va assistir a l'acte.