Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Ple del Consejo COLEF 2022

16/05/2022

Catalunya

El COPLEFC no falla a la cita del Consejo COLEF, en què es reafirma i es vol dignificar la professió

Després de l'Assemblea General del COPLEFC, el Col·legi va participar com a col·legi autonòmic més important al conjunt de l'Estat al 96è Ple del Consejo COLEF, que es va celebrar en terres gallegues, concretament a la sala de rectorat de la Universitat de la Corunya, els dies 23 i 24 d'abril.

Aquesta sessió, com destaquen des del Consejo COLEF, ha estat la més nombrosa, com a conseqüència de l'augment dels professionals col·legiats a tota la geografia estatal, ja que cal recordar que la dissetena de col·legis que l'integren estan representats, tal com estableixen els estatuts, per dos representants, més un per cada 500 col·legiats. Així, pel COPLEFC van assistir un total de vuit representants.

Com és preceptiu, el president, el company Vicente Gambau i Pinasa (EFE 8916, COLEF Galícia), va fer la valoració del 2021, basada en la Memòria de l'any, amb dades ben significatives: 243 reunions i actes, 14 reunions de Comissió Permanent amb 92 temes tractats damunt la taula, 62 debats i acords de Comissió Permanent adoptats via telemàtica, 691 registres de sortida, 263 registres d'entrada i 30 particions ciutadanes. A més, es van obrir 141 expedients de reclamacions, denúncies i irregularitats professionals, que van tramitar els col·legis segons l'àmbit territorial corresponent.

Pel que fa a la tresoreria, una informació que està a l'abast de qualsevol interessat com a compliment dels compromisos de transparència, es va donar compte dels ingressos i despeses de liquidacions dels col·legis, personal, Comissió Permanent, oficina, comunicació corporativa, Ple pròpiament, seu del Consejo, subscripcions, assessories, REEFD, serveis professionals informàtics, activitats i suports als COLEF. Unes qüestions que van ser aprovades.

Ja entrant en qüestions més de fons, el Ple va ser informat de l'actualització jurídica de la professió, amb un canvi d'estatuts i així mateix de denominació professional,  és a dir, que esdevindrà d'educadors físics esportius. Aquestes són unes qüestions jurídiques complexes i de llarg recorregut, però sembla que ja es veu la llum al final de túnel, atès que en queden un parell de tràmits, entre els quals l'elevació al Consell de Ministres d'Espanya que ho hauria d'aprovar.

Una altra qüestió rellevant en la vessant jurídica és la integració de la professió a la llista de professions regulades. Hi ha dues modalitats de professions regulades: aquelles que tenen activitats reservades, i les que tot i que no les tenen el seu exercici professional es connecta amb un títol. Aquestes últimes es denominen "títol professional protegit", i seria a la categoria en què s'inclou la professió de les educadores i educadors físics esportius. El Consejo COLEF està amatent a la situació i no vol deixar passar la propera oportunitat que sorgeixi sobre el cas.

Finalment, també es va donar a conèixer la bona sintonia amb el CSD, òrgan encarregat de redactar una futura llei de professionals de l'esport estatal, una norma que a la vista dels precedents catalans, podria ajudar la professió a la resta peninsular.

D'altra banda, una altra qüestió que s'està treballant des del Consejo COLEF té a veure amb l'educació física i esportiva per a la salut, en coordinació amb la Societat Espanyola de Medicina de l'Esport i les converses novament amb el CSD i el Pla de prescripció d'Activitat Física i Exercici Físic.

En l'apartat de demandes dels diversos COLEF, el COPLEFC va informar la resta sobre la lluita contra l'intrusisme i a les xarxes socials i a plataformes virtuals.

El 2022

Una de les qüestions que és possible d'organitzar des l'equip professional del Consejo COLEF fa referència a les iniciatives autonòmiques el 2022, amb un total de 58 iniciatives (més informació aquí), com també l'interès que suposa el contacte directe i la vivència de percepcions des d'altres territoris de l'Estat sobre qüestions comunes i d'altres diferencials en funció dels col·lectius que s'apleguen als diversos COLEF.

El proper Ple, el 99, se celebrarà en data encara no confirmada, però en funció de dues qüestions que des del Consejo COLEF destaquen especialment, com són l'actualització jurídica abans esmentada i també l'avantprojecte de llei de professionals de l'esport.

Els integrants de la Junta del COPLEFC presents al Ple del Consejo van ser (d'esquerra a dreta):

PlenoConsejoCOLEF-06.jpg (228 KB)

Sergio Lou Mercadé (col. 10844), Elisabeth Boloix Ripoll (col. 4356), Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570, que a més és el vicepresident del Consejo COLEF), Montserrat Osorio Ruiz (col. 52013), Carmen Ercilla González (col. 20263), Eduard Serrano Giménez (col. 52524), Daniel Córdoba Lledó (col. 11591) i Maica Rubinat Masot (col. 11593).

Tota la informació del Consejo COLEF: enllaç.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.