Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Perits judicials per al 2022

10/01/2022

Catalunya

El COPLEFC traslladarà la llista a la Secretaria per a l'Administració de Justícia de la Generalitat

Un any més el Departament de Justícia demana al Col·legi d'actualitzar les dades dels perits amb disponibilitat per actuar davant els òrgans judicials a Catalunya durant l'any 2022, amb la voluntat de disposar d'un bon funcionament de l'Administració de justícia a Catalunya en aquells casos que siguin requerits. Les normes que regeixen la participació en aquesta llista ve determinada per la Llei d'enjudiciament civil (especialment el capítol VI, secció cinquena, del dictamen dels perits) i per l'Ordre JUS/419/2009 (supòsits de l'ordre penal i de justícia gratuïta).

El termini per poder figurar en aquesta llista és el dia 18 de gener de 2022. Per a la qual cosa les i els interessats han d'emplenar el formulari corresponent en aquest enllaç.

Què són les i els perits?

Les i els perits posseeixen coneixements d'una matèria per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'afer d'un judici o adquirir certesa sobre aquests. Tal com s'indica a la mateixa Llei: "Els perits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la seva naturalesa". I així mateix, tal com estableix l'articulat de la Llei d'enjudiciament civil: "En emetre el dictamen, el perit ha de manifestar, sota jurament o promesa de dir la veritat, que ha actuat i, si s'escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu deure com a perit".
LleiEnjudiciamentCivil.png (22 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.