Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Pere Manuel visibilitza el COPLEFC al Parlament

31/01/2019

La Comissió d'Afers Institucionals escolta amb atenció les explicacions i propostes del COPLEFC

Avui, 30 de gener, Pere Manuel ha intervingut davant la Comissió d'Afers Institucionals, encarregada de les qüestions referents a esports i activitat física, que havia convidat el president a exposar els plantejaments sobre l'actualitat legislativa i els punts de vista del Col·legi. Invitació que Pere Manuel ha aprofitat per exposar a la casa dels legisladors el significat del COPLEFC i les seves característiques com a Col·legi de tots els professionals de l'activitat física i de l'esport, és a dir, de tots els titulats amb formació oficial reglada, realitat que la figura de l'associat ja fa possible, i que té com a centre de la seva existència esdevenir garant per als ciutadans en la prestació de serveis d'acord amb la màxima seguretat i amb un codi deontològic d'actuació professional, per a la qual cosa podrà recollir i gestionar les denúncies que es vulguin formular; això entre altres prioritats.

La seva exposició, així mateix, ha posat en relleu el significat del COPLEFC, que ben aviat superarà el llindar dels 5.000 membres, dada que el converteix en el Col·legi  de col·legiats de l'Estat capdavanter, amb molta diferència, gràcies al fet que la realitat professional actual ha superat la de fa unes dècades, quan només es concebia agrupant els llicenciats dedicats a l'educació; avui dia a aquest àmbit cal incloure l'activitat física vinculada amb la salut, o al medi natural i turisme, així com la gestió i economia de l'esport, a més d'un àmbit també clàssic d'esport i rendiment.

Deures parlamentaris

Tot seguit s'ha referit als reptes que té el Col·legi, que ha exposat als membres dels diversos partits presents: en aquesta sessió, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular. Unes propostes que també afecten l'activitat parlamentària. Així, en primer lloc ha destacat la proposta de creació de la Conselleria d'Activitat Física i Esport, per la transversalitat inherent de la matèria i com a fórmula aglutinadora de tota l'activitat que, en canvi, avui dia queda disseminada en diversos departaments.

En segon lloc ha llançat als parlamentaris el repte d'aprovar una Proposta de resolució per demanar més hores d'Educació Física a tots els nivells educatius, obligatoris i postobligatoris. I alhora la negació del reguitzell d'exempcions existents avui dia en l'assignatura d'Educació Física.

En un segon bloc, plenament normatiu, el president Pere Manuel s'ha referit a la necessitat d'una nova Llei de l'esport i l'activitat física, "però la del Govern, liderada per Gerard Figueras com a secretari general de l'Esport i fruit de tot el procés del Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport", que el COPLEFC va signar, entre altres col·lectius, i en la qual està disposada a treballar colze a colze amb tots els agents implicats.

Igualment ha demanat un Decret de regulació de les activitats físiques i esportives que encara ara no existeix, i que permetria destriar i delimitar un àmbit en què altres parcel·les d'activitat estan envaint la nostra.

I sobre la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, modificada amb una disposició addicional sisena que possibilita situacions aberrants, pel que significa de facilitar l'accés professional a persones sense títol oficial reglat, només amb la signatura d'un president de federació esportiva, Pere Manuel ha estat taxatiu: "Eliminem-la!, eliminem-la!". En canvi, hi ha proposat d'afegir una nova professió, tal com en el decurs d'aquesta dècada ja han anat incorporant altres lleis de comunitats autònomes, que prenent la catalana com a referent actualment l'han superada. En concret, es tractaria d'afegir a les quatre professions regulades, la de preparador físic esportiu.

Finalment, s'ha referit a l'oposició frontal a la ILP per a una nova Llei de l'esport impulsada per la UFEC. El COPLEFC s'hi oposa per diverses raons, entre les quals per manca de lleialtat institucional, venint com venim del Pacte Nacional de l'Activitat Física i de l'Esport, que ja preveia l'elaboració d'una nova norma, així com també per la subrogació de drets públics en benefici d'una corporació de caire privat, o la poca capacitat representativa de l'esport que significa el món federatiu, que no depassa el 25% del conjunt de l'esport del país. A més a més, volíem una "nova Llei i ara resulta que en tenim dues damunt la taula".

La resposta dels partits

En el torn de paraula dels representants dels partits, aquests han anat matisant les seves posicions sobre les propostes formulades des del COPLEFC.

Òscar Ordeig (PSC), des del principi de potenciar l'activitat física i reconèixer que cal una bona regulació que ara mateix no tenim (no solament esportiva, sinó també d'incentius fiscals i mecenatge...), s'ha mostrat d'acord amb la creació de la Conselleria, com també en l'ampliació horària al món educatiu fins al nivell universitari, i més disposició de recursos econòmics. També ha admès que una nova regulació ha d'incorporar les federacions i que la ILP és un problema, i per acarar-lo ha demanat a l'SGE i la UFEC que arribin a un consens.

Javier Rivas (Ciudadanos) no s'ha mostrat prou definit respecte de la Conselleria, i s'ha felicitat per sentir del COPLEFC la voluntat d'ampliar les hores curriculars, "una proposta que el seu partit ja va defensar", ha recordat.

En el seu torn, Anna Caula (ERC) ha manifestat un ple suport a l'existència d'una nova Conselleria, perquè és "una aposta de país, de caràcter transversal". Pel que fa a les hores lectives ha posat damunt la taula la necessitat d'una mirada àmplia i preveure el futur i el que ha de significar l'escola activa. En el cas de la Llei, ha considerat que la vigent ja té molts d'anys i que l'esport i l'activitat física han canviat molt. Per tant, "és un bon moment per reflexionar-hi i mirar de fer una Llei que incorpori a tothom i que tothom s'hi senti reconegut i a gust".

Anna Tarrés (Junts per Catalunya), en la darrera intervenció no ha estalviat algunes pinzellades d'estereotips que circulen contra el Col·legi Professional i s'ha interessat per algunes qüestions de futur, com ara si els associats podran participar en la vida del COPLEFC o només gaudir dels serveis. Com a partit s'ha mostrat disposada a sumar esforços per a una tercera hora al currículum educatiu.

Tots els intervinents han posat en relleu la gran satisfacció per la presència i les explicacions de Pere Manuel i han convingut a reconèixer el paper al COPLEFC com a veritable actor en el marc del sector. I no solament, això, sinó que veuen necessari que tingui veu en els futurs tràmits que s'hauran de seguir.

Com a resposta, el president Pere Manuel ha agraït també els matisos i aportacions formulades des dels partits, així com s'ha demanat, retòricament, en el cas d'algunes consideracions poc ajustades sobre el COPLEFC plantejades per Anna Tarres, si les persones que les havien formulades "són veritablement Col·legi", un incís que ha volgut distingir de ser "simplement col·legiat". No n'hi ha prou de ser "col·legiat i no participar de la vida del Col·legi". "Volem un col·lectiu que faci propostes, que col·labori, que respongui a les crides que se li fan".

Per no deixar la sessió només en una trobada parlamentària, el COPLEFC ha facilitat a tots els polítics la documentació facilitada per Pere Manuel. Una documentació que ha de permetre seguir un full de ruta legislatiu que torni a situar Catalunya al capdavant i referent estatal, si més no, pel que fa activitat física i esport.

Per veure el vídeo de la compareixença

PereManuel-Parlament-20190130-13.jpg (285 KB)
Imatge posterior a la compareixença de Pere Manuel a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, acompanyat de Carmen Ercilla, vicepresidenta, i Alèxia Pérez, gerent.