Modalitats de col·legiació i associació
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Modalitats de col·legiació i associació

22/04/2020

Catalunya

El COPLEFC, a prop del conjunt de col·legiats i associats

Com a expressió del que és la visió, missió i valors del COPLEFC, el Col·legi aplega la diversitat professional existent en el sector de l'activitat física i de l'esport a Catalunya: és a dir, els homes i les dones col·legiats i associats. I amb aquest desig, vol ser a prop dels integrants del col·lectiu, més de 5.000. Des del Col·legi això es demostra amb avantatges i serveis, però també es vol demostrar amb altres fets. Un d'aquests fets, no pas l'únic, i no solament d'ara mateix, sinó de sempre, és preveure una certa tipologia de situacions professionals.

En el cas de la col·legiació hi ha tres modalitats, que són la d'exercent, la de no exercent i la d'aturat/ada. Pel que fa al conjunt de l'associació, paral·lelament, són les modalitats d'actiu, la de no actiu i la d'aturat/ada.

Aquesta varietat mira de donar resposta a la diversitat de vida laboral possible. I també comporta una obligació econòmica diferent per a cada professional. La variació oscil·la entre una repercussió de la quota individual, trimestral, de 32 euros per als que tenen un modalitat exercent, és a dir, en ple exercici d'activitat professional al sector; un import que baixa a 19,25 euros per a aquelles persones col·legiades que no tenen una activitat directament vinculada amb les CAFiE, i, finalment, de tan sols 8 euros per al/la professional que dissortadament es pot veure en situació de no ocupació, que està en atur. Uns imports que s'apliquen de la mateixa manera al conjunt dels i les associats, respectivament, segons la modalitat que correspongui.

A més a més, una premissa del COPLEFC és la facilitació de la gestió en els tràmits amb el Col·legi. Això significa que tothom, individualment, decideix el moment de canvi de modalitat segons les circumstàncies personals, canvis que afecten el rebut de la quota següent.

Cal tenir present, doncs, que l'adequació de la quota i la decisió personal per assumir-la han de permetre continuar disposant d'un COPLEFC vigorós, amb capacitat de ser cada vegada més decisiu davant els altres actors socials implicats en el sector. I alhora, el Col·legi, en aquest moment de dificultats per a tothom, també per al COPLEFC, no vol deixar de ser a prop de cadascun dels professionals que li donen cos, però  també ànima.
SomdelMateixEquip.jpg (148 KB)