Mesures per a l'educació en el lleure i les activitats extraescolars
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Mesures per a l'educació en el lleure i les activitats extraescolars

13/11/2020

Educació Catalunya

El COPLEFC informa sobre ajuts extraordinaris per a empreses, autònoms i entitats del sector educatiu

D'acord amb la publicació al DOGC del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, assabentem tots els interessats del COPLEFC, ja siguin autònoms o bé que formin part d'empreses o d'entitats del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, que podran optar properament a les prestacions en un pagament únic, segons que duguin a terme: a) esplais  diaris de dilluns a divendres i d'esplais o agrupaments escoltes que facin activitat de cap de setmana, amb un import de 1.500 euros; activitats extraescolars (activitats instructives, esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives...), amb un import de 3.500 euros; titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, amb un import de 5.000 euros. Una altra característica destacable és que aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció que s'estigui rebent.

El Departament responsable d'aquesta ajuda és Educació, mitjançant la seva Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que decidirà l'atorgament per delegació del conseller, que també signarà el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, a més del termini de presentació de sol·licituds. Un atorgament que serà per ordre cronològic de presentació fins a esgotar la partida pressupostària de 20 milions d'euros.

Tenint en compte el funcionament i les característiques d'aquesta ajuda, des del COPLEFC es recorda la necessitat de parar atenció als comunicats des de la Conselleria d'Educació, així com la informació al més ràpida possible que ofereix el Col·legi mitjançant el Canal Whatsapp (enllaç).

Tota la informació sobre els ajuts (enllaç).

banner-canal-whatsapp.png (14 KB)  Ajudes-Extraescolars.jpg (131 KB)