La motivació, centre d'una nova TD
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La motivació, centre d'una nova TD

La Comissió d'Esport i Rendiment, mitjançant el COPLEFC Aula, s'acosta a la figura del psicòleg per plantejar recursos de motivació

El proper 28 de maig, a les 18.30 h, es durà a terme una nova trobada digital (TD) amb la presència de Pere Alastrué (col. 11099 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), psicòleg i gerent del seu propi gabinet, l'Equip Alastrué, que ha ideat el projecte Rendim, adreçat tant a l'esport base, com a l'esport saludable i l'esport de rendiment. Concretament, en aquesta trobada s'exposaran recursos perquè els entrenadors puguin motivar els seus esportistes i alhora reflexionar sobre el concepte "motivació" i com es pot incrementar utilitzant estratègies psicològiques senzilles.

Els eixos de la sessió seran bàsicament tres: què cal entendre per motivació?, com es pot motivar els esportistes? i, així mateix, quin paper hi tenen els pensaments?

Com es recorda des del mateix Equip Alastrué, mitjançant la psicologia de l'esport es poden assolir de manera eficaç tant els objectius com els reptes esportius, gràcies a l'entrenament psicològic per al perfeccionament de les variables psicològiques implicades en la tasca esportiva, l'aplicació d'estratègies i eines d'intervenció psicològica per a la millora del rendiment, l'avaluació de la conducta esportiva, l'assessorament i coordinació amb els professionals de l'esport que intervinguin amb l'esportista, l'elaboració de programes individualitzats i per a equips, la intervenció en casos d'alteració del rendiment esportiu per causes emocionals o conductuals i el seguiment de les competicions esportives.

Sens dubte, aquesta serà una nova oportunitat de col·laborar amb altres professionals i, mitjançant un treball en equip, implantar intervencions holístiques en l'esport i els seus practicants, seguint una pràctica transversal imprescindible.

Més informació aquí.
rendim_2-400x553.png (133 KB) PereAlastrue-01.png (127 KB)