La Llei de l'esport serà de tots o no serà
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Llei de l'esport serà de tots o no serà

19/02/2020

Pere Manuel inicia les compareixences de la CAI al Parlament i posiciona el COPLEFC

Aquesta tarda han començat les compareixences proposades per la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, encarregada de la tasca parlamentària per retocar la Proposta de Llei que s'acabi presentant al Ple del Parlament. Havent d'habilitar una sala més gran de la prevista ordinària, Anna Tarrés ha presidit la sessió, i ha donat la paraula a Pere Manuel, com a president del COPLEFC, per exposar el seu punt de vista en relació amb la Proposició de Llei que s'està tramitant.

L'estructura de la sessió ha consistit en un parlament del compareixent de 15 minuts, seguit d'una intervenció breu dels representants dels diversos partits polítics i dels proponents de la ILP, i una resposta final novament de Pere Manuel.

Targeta de presentació

Ja amb l'ús de paraula, de manera convincent, segura, vehement –com algú ha comentat després–, Pere Manuel, en la seva qualitat de president del COPLEFC ha deixat clar quin és el posicionament del Col·legi respecte de la Proposició de Llei.

En el seu discurs, el primer raonament l'ha dedicat a expressar la seva responsabilitat, acompanyada de confiança i coneixement, perquè, tal com ha dit "represento més de 5.000 professionals que treballen en molts camps". Una transversalitat que permet conèixer "millor que ningú" l'activitat física i esportiva. També ha volgut deixar clar el desig de poder disposar d'una Conselleria d'Esports, per poder ser amb veu pròpia i diferenciada allà on es prenen les grans decisions.

Valoració

I després d'exposar que la Llei afecta el que és "la nostra passió: l'esport i l'activitat física", no ha estalviat un diagnòstic directe: "El sistema esportiu està amenaçat". Tot seguit ha fet una repassada succinta sobre el paradoxal procés viscut fins a disposar del text que hi ha damunt la taula: des del Pacte Nacional per a l'Activitat Física i l'Esport, passant pel 155 i l'aparició de la ILP, presidida per una voluntat privatitzadora de tot l'esport.

Moment actual, una oportunitat

Però més enllà de la crítica, Pere Manuel ha volgut destacar que el moment actual és tota una oportunitat. La de fer "un foc nou", però aprofitant la feina acumulada i buscant el consens, per disposar finalment d'una norma que sigui "simple, senzilla, que no sigui llarga, que no sigui densa, és a dir, un marc genèric que faciliti la relació entre Administració i ciutadania i basada en la col·laboració pública-privada que tants bons resultats ha donat fins ara".

Amb tot, no ha volgut estalviar als representants polítics presents la consideració que "tenen una papereta complicada".

Situació complicada i conclusions

Això ho ha afirmat perquè la irrupció de la ILP, en comptes de cenyir-se al món federatiu, al qual al principi de les seves paraules ha reconegut els mèrits i les virtuts, ha vingut per dividir. No n'hi ha prou de demanar un millor i nou finançament per a l'esport, qüestió en què tothom coincideix. Així, ha dit que "vostès potser poden plantejar a l'autor que retiri la ILP".

I ha acabat amb tres conclusions que basteixen veritables oportunitats: 1) la de fer retirar la ILP, per inadequada; 2) la de no fer cas de la Proposició de Llei tal com està, subjugada a la ILP, i 3) fer "un foc nou" explicitat en els termes abans proposats.

En resum, ha expressat el seu desig que "sigui una llei de consens".

Els parlamentaris

Tot seguit ha estat el torn dels parlamentaris, que s'han referit al moment que viu el text legal ara mateix: "Veurem si serà una evolució o una revolució", ha dit J. Ribas (Cs); O. Ordeig (PSC) ha manifestat obertament que "cal garantir la governança pública de l'activitat física i l'esport". I també ha vaticinat: "La Llei serà de tots o no serà", i en aquest procés de compareixences que ha previst llarg, s'ha d'escoltar tothom. Per la seva part, Conxita Abellán (En Comú Podem) ha constatat el conflicte al sector i ha avisat que "quan la cosa comença malament, serà difícil que acabi bé per obra parlamentària". En el seu torn, Carles Riera (CUP) ha agraït la claredat del discurs i s'ha mostrat "a favor de l'esport com un servei públic i bé comú". La posició d'Isabel Pérez, responsable jurídica de la UFEC, com a representant de la part proponent de la ILP, ha estat de demanar respecte per les 71 federacions, 154.000 signatures recollides, entre altres dades que hi ha al darrere de la ILP i ha reclamat a Pere Manuel que "deixi de demanar la retirada de la ILP". A més, ha recordat que hi ha hagut trobades amb tothom en aquest procés legislatiu. Finalment, A. Caula (ERC) ha demanat de "no defensar extrems" i s'ha proposat que la Llei sigui "moderna, valenta". No ha evitat manifestar que "aquest moment de confrontació és un moment que ha de servir per créixer". Mentre que Anna Tarrés (Junts per Catalunya) ha acabat el torn dels polítics formulant un parell de preguntes.

La resposta

Com a president del COPLEFC, Pere Manuel ha respost les qüestions plantejades, i recollint el guant de l'honestedat plantejada des d'ERC, ha recordat que "mai hem confrontat cap modalitat d'esport, mai hem distingit entre entitats", i que concep l'esport com una opció per a tota la ciutadania. Ha insistit en el model d'èxit de l'esport català basat en la cultura de la col·laboració pública-privada. I també s'ha mostrat contrari a qualsevol mena de monopoli, tot considerant que la Unió d'Esports de Catalunya n'és el nucli nociu. Respecte de l'argumentació seguida per Isabel Pérez, ha manifestat que la "trobada amb les entitats va ser sempre bilateral, mai buscant-hi posicions de consens". I que si es tracta d'això, no hi ha res millor que "una taula de treball de tot el sector". En el seu darrer minut, a més, ha volgut recordar que el COPLEFC en tot moment ha intentat complir la Llei vigent, mitjançant la canalització de les queixes i esperant que es faci efectiva la capacitat inspectora que la mateixa Llei possibilita. Perquè, qui exerceixi ha de ser professional, perquè "els professionals són els dipositaris dels nostres fills quan fan activitat física". I encara, complint la Llei, és per això que el Col·legi aplega tant els col·legiats, que són universitaris, i els associats, inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, perquè la Llei ho permet i el COPLEFC els agrupa a tots.

Amb això i amb l'agraïment de la presidenta de la sessió s'ha donat per acabada la compareixença.

CompareixençaPM-20200218-WA0002.jpg (184 KB)

També podeu llegir aquesta notícia a CMDSport i Palco23.
RessoCompareixençaPM-20200218-CMD.jpg (68 KB) RessoCompareixençaPM-20200218-Palco23.jpg (121 KB)