Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

III Jornada Catalana de Recerca en CAFiE

28/05/2021

Barcelona

El COPLEFC patrocina la iniciativa que impulsen tots els centres universitaris catalans

El compromís del Col·legi amb la recerca queda palès una vegada més mitjançant el suport a la Jornada Catalana de Recerca en CAFiE, que en aquesta tercera edició es durà a terme el dissabte 12 de juny a la Universitat de Vic, en format telemàtic. Durant tot un matí, la recerca dels nostres investigadors es donarà a conèixer després d'una selecció de treballs efectuada per un Comitè Científic amb prop d'una trentena de membres pertanyents a tot el ventall de centres universitaris de Catalunya, presidits en aquesta ocasió pels Drs. Eduard Ramírez i Jordi Collet, de la Universitat de Vic, l'amfitriona enguany. La Jornada està estructurada en diversos blocs de presentació de comunicacions dels treballs acceptats, però també per als patrocinadors de l'esdeveniment, així com un espai reservat a la concessió dels Premis Recesport Jove COPLEFC, adreçats a TFG i TFM i de doctorands, en què els guardonats gaudiran d'un any de col·legiació gratuïta i 250 euros per a les despeses de presentació d'una comunicació oral o pòster en algun congrés o jornada de caràcter científic abans de finalitzar l'any. Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570) com a president del COPLEFC,  serà qui s'encarregarà de fer el lliurament. La Jornada acabarà amb un breu parlament de cloenda a càrrec del vicerector de Recerca de la UVic, Jordi Collet.

La Jornada Catalana de Recerca en CAFiE té voluntat de suma de coneixement, per la qual cosa els inscrits disposaran del llibre d'actes, recull dels continguts motiu d'aquesta edició. Per poder assistir-hi, enguany amb caràcter telemàtic, s'ha de fer inscripció prèvia, en la qual els col·legiats i associats al COPLEFC tenen descompte.

La importància dels Premis RecEsport Jove 2021

Els Premis Recesport Jove 2021 tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre el jovent en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport. Aquests guardons promouen que els estudiants de grau, màster i doctorat, amb el suport dels seus tutors i/o directors corresponents s'iniciïn en l'àmbit de la recerca científica presentant el seu treball final de grau/màster o aquells realitzats durant la seva tesi.

Aquests treballs, elements precursors de futures vocacions científiques, són tant de tipus experimental com teòric, i tenen relació amb qualsevol de les matèries de l'àmbit de les ciències de l'esport.

La valoració del Comitè encarregat de fer-ne la selecció se centrarà, com a aspectes valorables, en l'originalitat i interès del tema, la correcció metodològica i el rigor científic aplicat, així com l'adequació entre objectius i conclusions, a més de la qualitat comunicativa i lingüística imprescindibles.

3JornadaRecercaCAFiE-UVic.jpg (157 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.