Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Gran expectativa pel final del temps afegit

29/10/2018

Barcelona

COPLEFC, ECE, ADECAF i INEFC van organitzar una sessió informativa i de debat al voltant del final de la moratòria de la Llei 3/2008

Divendres passat, 26 d'octubre, va tenir lloc a l'INEFC Barcelona l'esperada jornada informativa sobre el final de la moratòria establerta a la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, que acabarà el proper dia 1 de gener de 2019. Una data límit a partir de la qual, d'acord amb la remissió a la Llei de l'esport vigent fins ara, el règim sancionador administratiu pot comportar multes de fins a 6.000 euros.

L'Aula Magna de l'INEFC era plena de gom a gom, tant d'estudiants, futurs professionals que han de tenir clara la necessitat d'exercir les seves funcions de manera regularitzada, però també d'empresaris del sector del fitnes i l'activitat física en general com a contractadors d'aquests professionals i igualment afectats per la Llei. Més de 300 persones van seguir amb gran atenció l'exposició dels diversos participants a la sessió.

El missatge que es desprèn de la sessió i el debat posterior: cal complir la Llei i la moratòria acaba el dia 1 de gener de 2019

Toni Brocal, com a  president de la patronal catalana de centres de fitnes, va presentar l'acte amb la consideració "que som a punt d'encetar una nova etapa" i que "com a patronal volem professionals coberts", raó que justifica donar a conèixer què implicaran les sancions administratives.

Tot seguit, Pere Manuel (col. 8570), després d'agrair l'assistència d'un públic tan nombrós, va afirmar que era una "llàstima que calgués la moratòria", alhora que va aprofitar per anunciar el procés obert d'elaboració d'una nova Llei de l'esport, liderada des del mateix Govern.

Per la seva part, Gemma Vilaró, com a directora de l'Escola Catalana de l'Esport i responsable del ROPEC, va centrar el gruix de l'acte, ja que va exposar el contingut de la Llei 3/2008 des d'un plantejament tècnic, tal com s'adeia davant d'un aforament tan especialitzat. Abans, però, va voler aclarir diverses qüestions rellevants: la Llei esmentada fa deu anys que està vigent a tots els efectes i, fins i tot, va recordar que "els dos primers anys no hi havia moratòria i sí règim sancionador", però "ningú no va formular cap denúncia", va afegir. Va esmentar que la vida de la Llei ha tingut diverses complicacions, com per exemple el recurs presentat al Tribunal Constitucional, que justificaven aquestes moratòries. Així mateix, va voler deixar clar que la vida penal ha estat sempre aplicable.

Després dels aclariments va donar algunes dades interessants, com l'entrada de 400 sol·licituds per setmana d'inscripcions al ROPEC l'any 2018, unes peticions que es tramiten en uns 10 dies en el cas de tècnics no col·legiats, mentre que dels graduats és el COPLEFC qui s'encarrega de registrar-los. Tot seguit va referir-se a les quatre professions establertes a la Llei 3/2008 i va fer un repàs detallat de com evitar l'aplicació del règim sancionador, vinculat bàsicament a la inscripció al ROPEC, sempre en funció dels títols assolits per la persona interessada, o bé a la col·legiació, segons els casos previstos, i va fer èmfasi en les empreses contractadores com a possibles afectats infractors.

En el seu torn, Alèxia Pérez, la gerent de COPLEFC (col. 10230) va recordar què significa un col·legi professional i les atribucions que li corresponen, provinents de l'àmbit públic, per normativa general, per vetllar per l'exercici segons un codi deontològic i per protegir els drets i els interessos de professionals i també dels ciutadans; mentre que com a entitat de l'àmbit privat, el col·lectiu que aplega es beneficia d'una sèrie de serveis, un dels quals és l'assegurança de responsabilitat civil, recomanació imprescindible per a l'exercici d'una professió que té el cos com a matèria de treball. Per tot això, el COPLEFC vol ser el col·legi de tots els professionals, fet que justifica la incorporació dels associats. Centrant-se en la Llei 3/2008, va reconèixer que ha significat un abans i un després al sector. La sessió pròpiament va acabar amb les imatges que resumeixen què és el COPLEFC i tot seguit es va iniciar un debat animat.

Entre les qüestions, se'n van plantejar  referents a intrusisme, al conflicte en docència amb els mestres d'educació física (MEF), sobre les dificultats actuals en habilitacions i homologacions, o la precarietat laboral des del mateix àmbit públic amb places que proposen requisits per sota de la legalitat. També els empresaris presents a l'acte es van formular una pregunta cabdal: a partir del dia 1 de gener, ¿caldrà acomiadar els tècnics que no compleixin els requisits de la Llei 3/2008? A la qual cosa, Gemma Vilaró va recordar la necessitat de complir la Llei, per bé que sense entrar a formular quina ha de ser la gestió de les relacions laborals de les empreses amb els seus treballadors. Amb tot, va indicar que el procés sancionador ha de seguir tot un procés en què la situació es pot revertir. I Toni Brocal va admetre que els primers casos de denúncies establiran jurisprudència i serà a partir de cada cas concret que caldrà actuar.

Com a cloenda de l'acte, el missatge que va arribar a tots els assistents va ser clar, d'acord amb el missatge de Gemma Vilaró: cal complir la Llei, i la moratòria acaba el dia 1 de gener de 2019, tal com posa en relleu el web habilitat pel COPLEFC per evitar d'arribar a cap mena de sanció. Així mateix, tant el COPLEFC, com l'ADECAF i l'ECE es van mostrar oberts a resoldre dubtes concrets que es puguin tenir sobre el cas.
SessioIinformativaMoratoria-INEFC-181026-1471.JPG (203 KB) SessioIinformativaMoratoria-INEFC-181026-1484.JPG (178 KB)
SessioIinformativaMoratoria-INEFC-181026-1526.JPG (201 KB) SessioIinformativaMoratoria-INEFC-181026-1516.JPG (213 KB)
Diversos moments a l'Aula Magna de l'INEFC Barcelona, plena de gom a gom.