En ajuts, cal recordar aquestes sigles: ABE i ATD
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

En ajuts, cal recordar aquestes sigles: ABE i ATD

21/05/2020

Catalunya

Un any més el COPLEFC posa a disposició els ajuts de la Borsa d'Estudis i els de Tesis Doctorals

El proper 25 de maig acaba el termini per presentar sol·licituds als ajuts de la Borsa d'Estudis (ABE) i els corresponents a les Tesis Doctorals (AJT). Aquesta és una manera més del Col·legi de contribuir a la formació continuada del col·lectiu col·legial i, així mateix, de donar suport explícit, també econòmicament, a l'excel·lència investigadora que suposen les tesis doctorals.

Com cada any, d'acord amb l'aprovació del pressupost per l'Assemblea General, el COPLEFC destina dues partides d'ajudes directes als col·legiats en aquelles activitats formatives que hagin dut a terme l'any anterior, en aquest cas durant el 2019. En la mateixa línia, també reben un estímul aquelles tesis doctorals que s'hagin llegit l'any passat als centres universitaris del país. Cada convocatòria té les seves bases específiques i, en el cas de les tesis, entre altres aspectes i documentació necessària, l'ATD ofereix la possibilitat de fer divulgació de la tesi mitjançant el blog Docusport.cat, on es publica el resum corresponent, amb una secció específica destinada a Recerca. En aquest nou mitjà digital del COPLEFC, ja es poden consultar els treballs dels companys Juan José García Gil (col. 11700) La qualitat de la informació en les peces periodístiques sobre activitat física saludable a la premsa espanyola i de Vicenç Cànovas (col. 52723) Anàlisi de l'oferta i la demanda en el turisme de les pràctiques d'activitats físiques d'aventura a la natura. Estudi de cas de l'Alt Empordà. Cal recordar que des de l'any 2012, un total de 50 nous doctors i doctores en CAFiE han rebut l'ATD del COPLEFC.

En el cas de l'ABE, la formació per demanar l'ajuda també s'ha d'haver completat el 2019 i agrupa un ventall ampli de tipologies formatives, des de màsters i postgraus a cicles formatius, cursos d'extensió universitària, congressos, seminaris..., sempre relacionats, com és lògic, amb l'educació i l'activitat físiques i l'esport. En el cas de l'ABE, el Col·legi, sempre d'acord amb el vistiplau de l'Assemblea General, dedica enguany un pressupost de 3.500 euros. I igualment, amb la finalitat de compartir i socialitzar els coneixements, des del COPLEFC s'ofereix i es demana als beneficiaris de l'ABE la redacció d'un article per al mateix canal digital Docusport.cat, tot exposant-hi els beneficis professionals que ha comportat la formació rebuda.

Totes les sol·licituds s'han de presentar des de la intranet del COPLEFC, d'ús exclusiu del col·lectiu professional.
AjutsTesisDoctorals-BorsaEstudis.jpg (38 KB)