Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC reclama la inclusió dels serveis professionals dels EFE en fase 0

14/05/2020

Catalunya

El COPLEFC apel·larà al Síndic de Greuges


Arran de l'Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por las que se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios y se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y Servicios, el Col·legi va traslladar a la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física (SGEAF), tot i que la decisió no sigui competència seva, la disconformitat amb aquest text, que exclou els serveis professionals dels educadors físics esportius (EFE) de la fase 0, petició que al seu torn ens consta que va ser traslladada també per escrit i comentada en les reunions de seguiment  amb el Consejo Superior de Deportes, en les quals participen totes les direccions generals d'esports de les comunitats autònomes. La disconformitat així mateix es va fer saber al Consejo COLEF, perquè es pogués resoldre el cas.

I després de transcorregut un temps suficient i no haver obtingut cap resposta oficial des del passat 05/05/2020, data en què el Consejo General de COLEF en nom de tots els col·legis professionals de l'Estat va reclamar al Ministerio de Sanidad aclariments sobre la interpretació de l'esmentada Orden SND/388/2020, el cas ens porta a constatar dos fets greus: d'una banda, el seu desconeixement sobre quina és la pràctica professional dels educadors físics esportius (EFE), motiu pel qual no hem estat inclosos a la fase 0 de la desescalada del confinament i la represa de l'activitat, i, d'altra banda, la insensibilitat respecte dels aclariments necessaris sol·licitats per un col·lectiu que durant el confinament ha estat un element important en el manteniment d'estils de vida saludables del conjunt de la ciutadania.

Per això mateix, des del COPLEFC, volem fer constar les consideracions següents:

1.- No podem donar crèdit al fet que el Ministerio de Sanidad i el Consejo Superior de Deportes desconeguin que la nostra activitat professional no sempre es du a terme en gimnasos i instal·lacions esportives. Així, hi ha professionals que disposen dels seus propis centres de negoci, no equiparables estrictament als gimnasos ni a les instal·lacions esportives, dedicats a serveis d'entrenament personal, funcional, readaptació esportiva..., així com també amb presència –de manera multidisciplinària– en centres de fisioteràpia, nutrició, podologia..., a més a més dels serveis d'activitat física i esportiva que es duen a terme a domicili.

2.- És igualment incomprensible que tenint en compte que bona part dels nostres serveis professionals, com l'entrenament personal i la readaptació esportiva, estan directament vinculats amb l'activació de la població, hagin estat vetats en aquesta fase 0.

3.- Des dels Serveis Jurídics d'aquest Col·legi Professional ha estat considerada possible aquesta pràctica professional sense entrar en conflicte amb el contingut de l'esmentada Ordre del Ministerio de Sanidad, autoritat competent en matèria de desescalada del confinament i represa de l'activitat.

I per tant, des del COPLEFC:

Manifestem el nostre total desacord amb la no inclusió del Ministerio de Sanidad de l'activitat professional dels educadors físics esportius en la fase 0.

Reclamem la rectificació d'aquesta situació mitjançant l'addenda o correcció d'errades corresponent a l'Ordre SND/388/220,  a favor dels serveis professionals que es prestin en locals de menys de 400 m2 per entrenadors personals o educadors físics esportius i la inclusió de l'activitat professional en fase 0.

I, finalment, el COPLEFC ha decidit presentar una queixa formal al Síndic de Greuges de Catalunya, contra el que creiem que és un greuge i una vulneració de drets no solament per al nostre col·lectiu professional, sinó per a la mateixa ciutadania que fa ús d'aquests serveis professionals.

Només resta expressar que esperem que aquestes peticions siguin ateses, ja que l'únic ànim que ens empeny a aquesta múltiple actuació és el desig de contribuir a la difícil reactivació de la vida social i econòmica de Catalunya i, subsidiàriament, del conjunt de l'Estat.

Sindic-RafaelRibo-P.jpg (52 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.