Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El Consejo COLEF promou una EF de qualitat a la LOMLOE

03/03/2021

Educació

Una vegada aprovada la Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d'Educació (LOMLOE), el Consejo COLEF en vetlla el desplegament

Si fins ara a Espanya regia la LOE o Llei Wert, a final del 2020 s'aprovava la LOMLOE o Llei Celaá, totes dues de caràcter estatal, malgrat que a Catalunya hi ha la LEC (Llei de l'Educació de Catalunya) i que aquesta matèria és competència plena, però no exclusiva, la qual cosa suposa que la primera pot tenir incidència al nostre territori. I en aquest context, el COPLEFC es fa ressò i difusió del Manifest per una Educació Física de qualitat a partir del desplegament normatiu que preveu l'esmentada LOMLOE.

Aquest Manifest té com a finalitat que s'hi incloguin les indicacions de la UNESCO, juntament amb les peticions que en tot el tràmit legislatiu ha anat traslladant el Consejo COLEF i els col·lectius docents de l'àrea d'Educació Física, com també les reclamacions de legisladors de tot l'arc parlamentari mitjançant proposicions no de llei (PNL) al Congrés o bé en àmbits parlamentaris autonòmics.

Una mica d'història

El Consejo COLEF, del qual el COPLEFC forma part, es remet a dos documents molt rellevants de la UNESCO, com són la Carta internacional de l'Educació Física, l'activitat física i l'esport i la Guia per als responsables polítics sobre Educació Física de qualitat (de la qual ja vam informar a l'últim Docusport en paper) de l'any 2015. Uns textos que pràcticament no han estat tinguts en compte.  

Per això el 2017 el Consejo COLEF va posar en marxa el Projecte per a una Educació Física de qualitat a Espanya, que va menar a un detallat Posicionament del col·lectiu de docents de l'àrea d'Educació Física, basat en l'argumentació científica de reconeguts professionals universitaris, especialment. El fet és que hi ha una colla de demandes que, com afirmen des del Consejo, "avui dia continuen sense ser ateses pel Ministeri d'Educació i Formació Professional". Una activitat que s'ha vist modulada mitjançant altres documents tècnics, d'augment d'hores d'Educació Física, de competència corporal per a la salut i la qualitat de vida, i de projecte esportiu de foment de l'activitat física i els hàbits saludables. Iniciatives que van arribar al Congrés i es van referendar amb una PNL el 2018, com també es podrien esmentar proposicions en diversos parlaments autonòmics. I finalment s'arribà a la LOMLOE.

Una nova oportunitat

Una vegada disposant d'un nou text legal que serveix de marc educatiu, el desplegament normatiu corresponent esdevé una nova avinentesa que els legisladors no haurien de desaprofitar i seguir el criteri dels experts professionals sobre la matèria, és a dir de l'ens professional que és el Consejo COLEF, i que es concreta en:

1. L'Educació Física escolar és l'única assignatura en què es contribueix perquè l'alumnat, a més d'adquirir les competències essencials, sigui competent a nivell motriu per afrontar les tasques físiques que haurà d'afrontar tot al llarg de la seva vida.

2. L'Educació Física escolar garanteix l'equitat per assolir els nivells mínims d'activitat física que recomana l'OMS.

3. L'alumnat de formació professional bàsica i de grau mitjà té el mateix dret d'accedir a una Educació Física de qualitat que  la resta d'adolescents de les seves mateixes edats que estudien educació secundària o batxillerat.

4. L'Educació Física al batxillerat s'hauria de considerar com una oportuintat per fer baixar la taxa d'abandonament de la pràctica fisicoesportiva, i com a matèria fonamental per a l'orientació acadèmica de molts estudiants.

5. És imprescindible una nova definició i actualització dels elements curriculars de la matèria d'Educació Física, per acostar-los a la realitat de la feina que es fa les aules.

6. L'Educació Física escolar ha de ser impartida per veritables especialistes que gaudeixin d'una formació de base prou forta per garantir-ne la qualitat, com també protegir la salut i la seguretat de l'alumnat.

I basant-se en aquests principis, el manifest acaba reclamant les 3 hores setmanals d'Educació Física, la inclusió de la matèria a la formació professional, la incorporació de l'Educació Física al batxillerat com a assignatura obligatòria, l'actualització dels aspectes curriculars de la LOMLOE en el desplegament normatiu d'una manera consensuada, i l'atribució de les competències, la formació inicial i el desenvolupament professional continuat per al personal docent.

És per tot això que es demana l'adhesió al manifest.

Més informació: enllaç.  


Una mirada amb una mica d'humor sobre una qüestió bastant seriosa. Calen més professionals i més Educació Física escolar.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.