Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 56 Next Page
Page Background

BIBLIOGRAFIA

Educació Física de Qualitat

Com si diguéssim, hem parlat amb l’au

-

tor, el nostre company Dr. Joan Arumí

(col. 8821), professor a la Universitat de

Vic. Youtube

[http://bit.ly/29ZLK3f]

ens

acosta les seves paraules referint-se

a les raons del llibre i què hi podrem

trobar. Escoltem-lo, sobre la intenció

de fer-lo: “Em vaig proposar canviar

el meu estil d’entrenador i fer-lo més

cooperatiu, amb més participació dels

adolescents d’un equip de bàsquet. En

la primera xerrada postpartit els vaig

deixar intervenir i van aparèixer insults,

queixes, prepotència; en vaig quedar

molt parat”. El llibre, doncs, va reflectint

el procés que viu aquest equip. Sobre

la possible convivència de competi-

ció i cooperació, Arumí s’hi mulla: “Jo

agafo la competició com una activitat

en què dos equips o dos atletes s’en

-

fronten, però la cooperació l’agafo des

d’una perspectiva didàctica de com es

pot ensenyar aquest esport i com una

habilitat comunicativa, en què ens hem

de posar d’acord per jugar més bé, per

animar-nos, per reflexionar sobre el

que hem fet malament. I va ser clau

adonar-me que l’educació significa un

canvi de discurs, i veure com els nois

van canviant les paraules, els gestos,

les emocions”. I així queda reflectit en

aquest híbrid d’assaig i narrativa que

és el llibre.

Seguint la fitxa habitual d’una resse

-

nya, a qui que s’adreça Joan Arumí?

“A qualsevol educador o interessat en

l’educació, perquè l’esport és simple

-

ment un mitjà”. També a pares i ma

-

res d’esportistes, “perquè hi veuran tot

allò que passa dins d’un vestidor i tot

allò que fa un entrenador perquè els

seus fills aprenguin, però no solament

unes tècniques, sinó unes habilitats

socials, unes actituds, uns valors. Miro

cap als models educatius, perquè els

nens competeixin però també apren-

guin alhora que s’ho passen bé”. No

cal afegir-hi res més, com diria aquell

exjugador del Barça que també fa

d’entrenador.

Entrena’ls per cooperar

Títol:

Entrena’ls per cooperar.

Repensant l’esport d’equip

Autor:

Joan Arumí

Pàgines:

136 pàgines

Editor:

Eumo Editorial

Lloc i data:

Barcelona, gener 2016

El GISEAFE de l’INEFC ens ha recomanat

aquest text titulat

Educación Física de Ca-

lidad. Guía para los responsables políti-

cos

. Amb aquest document, la UNESCO

convida els governs i agents implicats en

el sistema educatiu a canviar la tendència

negativa d’inversió econòmica en l’activi-

tat física dels infants. Cal no oblidar que

l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

ha classificat com a epidèmia les morts

per sedentarisme, que superen els 3,2 mi-

lions de persones cada any.

Educación Física de Calidad

(publicat

també en anglès:

Quality Physical Edu-

cation

) és una crida a l’acció, tal com

es desprèn del seu resum: “L’elaboració

d’aquesta guia, fruit de la col·laboració

entre la Comissió Europea, el Consell

Internacional per a la Ciència de l’Esport

i l’Educació Física (ICSSPE), el Comitè

Olímpic Internacional (COI), el PNUD,

Unicef, UNOSDP i l’OMS, vol ser una font

d’informació per impartir una educació

física de qualitat a totes les edats, des

de l’educació infantil fins a la secundària.

En aquest sentit, la guia representa un

marc de suport als responsables polítics

(caps de departament o alts funcionaris

dels ministeris) per redissenyar la polí-

tica d’educació física i accelerar així el

desenvolupament de diverses dimensi-

ons del capital humà d’una manera única

i integral.

D’altra banda, l’usuari d’aquesta guia,

hi trobarà una sèrie d’indicadors de re-

ferència per oferir un educació física de

qualitat (EFQ) i la formació de docents;

llistes de verificació per a l’enfortiment

de la prestació; exemples de bones

pràctiques i una matriu normativa per

desenvolupar una EFQ inclusiva dins

d’un cicle polític sencer.

Com a complement de la guia s’ha ela-

borat una infografia relacionada per a

ministres i un joc d’eines per als profes-

sionals, concebuts per a un públic ob-

jectiu específicw.

I el nostre company, el Dr. Carles Gon-

zález, membre del GISEAFE, ha afegit

que “Esperem que els polítics es prenguin

seriosament aquestes recomanacions i

passin a l’acciów.

Títol:

Educación Física

de Calidad. Guía para los

responsables políticos

Autores:

Nancy McLenan

i Jannine Thompson

Pàgines:

88 pàg. (digital)

Editor:

Ediciones Unesco

Lloc i data:

París 2015

48

DOCUSPORT

La Revista

/ Estiu - Tardor 2016