Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

COPLEFC emprèn

El programa impulsarà i donarà suport a projectes empresarials del sector de les ciències de l'activitat física i de l'esport, liderats per professionals col·legiats

Ahir, 11 d'abril, es va presentar el programa COPLEFC emprèn, impulsat pel COPLEFC dins el programa d'accions de la Comissió de Gestió i Economia de l'Esport, amb la col·laboració de Xarxa Capital –entitat especialitzada en l'acompanyament de projectes de les starts-up del sector de l'esport.

A l'acte hi van assistir Marta Carranza, comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona; Oriol Marcè, subdirector general d'Activitats Esportives del Consell Català de l'Esport; així com representants de les universitats Pompeu Fabra i EUSES Salt, Carles Murillo i Adrià Martín, respectivament, i també participants d'alguns dels agents col·laboradors del programa, com ara PIMEC i Salomó & Bonet-Godó, a més de representants de l'Ajuntament de Cornellà i membres de les diverses comissions del Col·legi i mitjans de comunicació.

CoplefcEmpren-132.jpg (2.10 MB)Pere Manuel (col. 8570), com a president, va obrir la presentació insistint en la nova etapa iniciada pel COPLEFC, que està convertint-se en un Col·legi no pas de titulats sinó de professions i professionals, i amb la ciutadania com a centre de les actuacions. Per això s'ha produït la incorporació de la nova la figura de l'associat en el si del Col·legi, que permetrà convertir el COPLEFC en la veu de tots els professionals. I això explica la voluntat d'obertura a nous serveis i àmbits, com ara el suport i l'ajuda a l'emprenedoria, que és el que significa el programa COPLEFC emprèn.

Tot seguit, Carles Combarros (col. 11472), coordinador de la Comissió de Gestió i Economia de l'Esport del COPLEFC i membre de Xarxa Capital, va exposar les característiques del nou programa. 

El programa s'ha dissenyat comptant amb la força que ofereix la participació d'actors tan rellevants del sector econòmic i esportiu com són PIMEC, Sport Panel (editor de la revista Tradesport), ADECAF (patronal del fitnes), Salomó & Bonet-Godó, Llorente y Cuenca, PALCO23, i amb la col·laboració de persones amb llarga experiència en l'ecosistema emprenedor esportiu com són Francesc Solanellas i José Pedro Tarango.

CoplefcEmpren-157.jpg (1.33 MB)
Un programa fet a mida

La relació permanent del COPLEFC amb els seus col·legiats i associats ha permès identificar les necessitats que un programa d'aquestes característiques ha d'oferir a les persones emprenedores que engeguen un projecte empresarial en el sector esportiu: formació – network – finançament.

Formació. Amb la col·laboració de PIMEC, els projectes finalment escollits seguiran un complet programa formatiu adreçat a dotar d'eines de gestió empresarial les persones emprenedores, amb píndoles formatives especialitzades en el sector esportiu en funció de les necessitats de cada projecte.

Network. El Col·legi aplega més de 4.500 membres, que són persones col·legiades, entre les quals destaquen nombrosos professionals amb una llarga experiència en el negoci de l'esport que s'implicaran en accions concretes de mentoring dels projectes participants.

En finalitzar el programa, els projectes participants igualment es comprometen a participar com a mentors en properes edicions del COPLEFC emprèn.

Finançament. Un cop finalitzat el programa formatiu i de mentoring, Xarxa Capital ha dissenyat una ronda de finançament oberta per a la cerca de finançament privat que desitgi participar en el futur d'aquests projectes empresarials.

 

Condicions de participació

El programa va adreçat al conjunt de col·legiats del COPLEFC que participin en algun projecte empresarial de nova creació, d'acord amb les característiques següents:

- Es busquen empreses ja constituïdes fa més de 6 mesos i menys de 24 mesos, en fase inicial de creixement, desenvolupament, llançament o expansió.
- El projecte candidat haurà de centrar la seva activitat empresarial en els sectors de les ciències de l'activitat física i de l'esport.
- Com a mínim, un dels socis de l'equip d'emprenedors haurà de ser membre col·legiat del COPLEFC.
- Serà altament valorable que el projecte compti amb un producte/servei dissenyat, amb mètriques recurrents i test al mercat.
- Es busca un equip emprenedor altament compromès amb el projecte, amb una persona com a mínim que s'hi dediqui a temps complet.
- Els projectes hauran d'haver aconseguit finançament previ i trobar-se en el moment de cerca de nous inversors.
- El domicili social de la societat mercantil legalment constituïda ha de ser a Catalunya i amb voluntat de permanència els propers anys.
- En cap circumstància es valoraran projectes que desenvolupin la seva activitat sense complir estrictament la legalitat.


Les candidatures tenen de termini fins al 15 de juny per presentar la documentació necessària per participar en aquesta primera edició (vegeu www.coplefcempren.cat). El conjunt de les candidatures seran estudiades per una mesa d'avaluació integrada pel COPLEFC, amb la participació del president, la vicepresidenta i la gerent, així com cinc coordinadors experts, a més d'un representant de cadascuna de les entitats col·laboradores, amb un total de setze membres.

Del total de projectes presentats, finalment la mesa d'avaluació n'escollirà tres, que participaran en aquesta primera edició durant els propers nou mesos.

Després de la presentació, en el torn obert de paraules, les diverses institucions i entitats presents van celebrar la iniciativa i van aprofitar l'oportunitat per mostrar-se disposades a col·laborar en allò que sigui escaient. (12/04/2018)