Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Conveni entre la UVic-UCC i el COPLEFC

Ahir, 10 de març de 2020, La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i el COPLEFC van signar un conveni de col·laboració per impulsar un estudi epidemiològic de les lesions produïdes per l'esport de competició en esportistes joves de Catalunya. Aquesta recerca, que ja està en marxa, l'estan duent a terme investigadors del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) de la Universitat, liderats per Javi Peña (col. 9840). En virtut d'aquest acord, el COPLEFC aportarà finançament al projecte SONAR.

L'estudi obtindrà dades que permetran determinar l'abast de les lesions esportives que es produeixen en situació de pràctica esportiva reglada

El propòsit de l'estudi, que rep el nom de Projecte SONAR, és conèixer la tipologia i les causes de les lesions que pateixen infants i joves de Catalunya que practiquen esport de competició, tant durant el desenvolupament de competicions com durant els entrenaments. El seu
objectiu darrer és establir protocols estructurats i decàlegs de bones pràctiques que permetin la seva prevenció perquè, segons explica Javier Peña (col. 9840), director del CEEAF i coordinador de l'estudi, "les lesions esportives són un problema de salut comunitària rellevant,
ja que al marge de condicionar de forma important el desenvolupament de carreres esportives d'èxit, condicionen l'adhesió futura a l'esport i l'activitat física i tenen un cost econòmic per als sistemes de salut molt important".

Aquesta recerca es divideix en dues fases: en la primera, en curs actualment, s'estan desenvolupant les eines que permetin aquesta recollida de dades, per després establir contacte amb una sèrie d'entitats esportives que col·laboraran en l'estudi, recollint així les dades de tipologia, nombre i causa de les lesions patides pels seus i les seves esportistes.

En una segona fase s'analitzaran les dades i se n'extrauran conclusions, tot donant a conèixer els resultats de l'estudi. També es crearan i difondran el decàleg de bones pràctiques i els protocols desenvolupats mitjançant una pàgina web pròpia del projecte i activitats de formació a les entitats esportives participants.

Sinergies entre l'àmbit acadèmic i el professional.
En l'acte de formalització del conveni, aquest matí a la sala de juntes del rectorat de la UVic-UCC, el rector Josep-Eladi Baños s'ha mostrat molt satisfet amb l'acord i ha recordat que les ciències de l'activitat física "són un puntal de la docència a la nostra universitat" i que és per
això que "la recerca en aquest àmbit ha de ser, i és, igual de fonamental".

Per la seva banda, el president del COPLEFC, Pere Manuel i Gutiérrez, ha considerat clau crear sinergies entre "el món acadèmic i el professional, perquè els resultats de recerques com aquesta sempre acaben revertint en aquest darrer" i ha afirmat que un conveni com el que avui s'ha fet efectiu "permet alinear-nos tots junts en una mateixa direcció". Pere Manuel també s'ha referit al Departament de Ciències de l'Activitat Física de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) i al mateix CEEAF per dir que "l'èxit que han obtingut se
l'han guanyat a pols, treballant molt i demostrant com s'han de fer les coses quan es fa recerca" en aquest àmbit.

També Javier Peña s'ha congratulat que el COPLEFC hagi cregut en el seu projecte per finançar de forma tan directa una recerca "en un tema tan sensible com és la salut actual i futura dels infants i joves que practiquen esport". Peña ha explicat que actualment "existeix nombrosa recerca sobre l'epidemiologia a les diferents disciplines en edat adulta, però l'origen i l'abast real de les lesions pediàtriques en general, i a Catalunya en particular, és difícil de precisar". Aclarir-ho és un dels propòsits del projecte, com també ho és constatar si, "com ja ens imaginem, els clubs que segueixen certes pautes i realitzen bones pràctiques registren un índex de lesions més baix que la resta".

Abandonament de l'esport a causa de les lesions
Segons dades de la Secretaria General de l'Esport i de diferents observatoris, al voltant d'un milió de persones a Catalunya practiquen l'esport en entorns educatius, i prop del 60% dels infants i joves d'entre 8 i 18 anys fan esport extraescolar almenys dos cops per setmana. "Els beneficis de la pràctica de l'esport en edat infantil i juvenil no són només físics i de salut, sinó que s'estenen a l'àmbit emocional i social, però també és cert que el nombre de lesions que es produeixen en aquest context és significatiu", explica Peña. Segons dades de l'European  Injury Database de 2010, 6,1 milions de persones majors de 14 anys són tractades en hospitals de la Unió Europea per lesions esportives, i el 7% necessiten ingrés hospitalari.

El conveni tindrà vigència fins al pròxim 30 de juny de 2021, i serà prorrogable per ambdues parts després d'aquesta data. Les dues institucions han creat una comissió de seguiment per controlar el bon funcionament del desplegament, i han acordat reunir-se trimestralment. Alhora, no descarten nous acords per a d'altres projectes en un futur.

SignaturaConveni-UVic-COPLEFC(20-03-10)-01.jpg (239 KB)
Un moment de l'acte de signatura del conveni entre la UVic-UCC i el COPLEFC, entre Josep-Eladi Baños i Pere Manuel.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.