Consolida't com a autònom
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Consolida't com a autònom

El COPLEFC promou, juntament amb PIMEC, el programa Consolida't, una nova ajuda per al col·lectiu


Fruit de la col·laboració amb PIMEC, el COPLEFC posa a la disposició dels interessats el programa Consolida't, de suport precisament a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom. El programa té com a objectiu facilitar assessorament personalitzat amb un consultor expert durant tot un any i la formació especialitzada indispensable per impulsar la millora de la gestió empresarial.

Aquesta constitueix una nova iniciativa del Col·legi de suport al cada vegada més nombrós col·lectiu de professionals del sector que presenten una activitat econòmica amb caràcter autònom, tot coincidint plenament amb la constatació de PIMEC, que el col·lectiu d'autònoms és clau i característic de l'activitat econòmica de la nostra societat.

En aquesta setena edició és previst que hi participin 72 persones autònomes, que seran assessorades per persones expertes fins a l'octubre del 2021 i que rebran formació especialitzada en diferents matèries. La majoria de les activitats previstes tindran caràcter virtual, des del Campus Virtual de PIMEC.

Els continguts de les sessions previstes des de PIMEC, ara també en col·laboració amb el COPLEFC, en aquest programa que és subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  es divideixen en tres blocs: una primera sessió inicial col·lectiva, però en format virtual; un segon bloc amb reunions individuals, en què s'alternaran les  sessions telemàtiques i presencials amb l'acompanyament de consultors que, juntament amb l'autònom, faran una anàlisi de la situació actual del negoci o projecte, identificaran els recursos necessaris, elaboraran un pla d'acció i en faran el seguiment. I ja com a tercer bloc, complementàriament també s'hi oferiran accions formatives (no obligatòries, per bé que sí recomanables un mínim de tres) sobre aspectes claus en la gestió empresarial, com són les comunicacions i presentacions exitoses, el màrqueting digital, el finançament, la gestió emocional i gestió de l'estrès, els pressupostos i preus de venda, que poden tenir igualment caràcter telemàtic o presencial, segons que es consideri, amb un total d'unes 40 hores.

Els interessats disposaran de tota la informació enviant un correu electrònic a autonoms@autonomspimec.org amb l'assumpte Consolida't COPLEFC. 

Sol·licitud: enllaç.

 Pimec-Coplefc-Consolidat.jpg (98 KB)