Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Conèixer la professió d'EFE

05/05/2023

Catalunya

El llibre del Consejo COLEF recull les evidències per regular l'EFE

El llibre La profesión de la Educación Física y Deportiva y su regulación, ha estat elaborat amb motiu del test de proporcionalitat per regular la reserva d'activitat de la professió de les i els educadors físics esportius (EFE), i es presentarà el proper 11 de maig de 2023 al Consejo Superior de Deportes, a Madrid. 

Des que la Unió Europea va establir que per a la regulació de professions, o bé modificar-ne les existents, és preceptiu un test de proporcionalitat que avaluï la pertinència de restriccions en l'exercici de determinades activitats professionals, el Consejo COLEF va treballar per aportar la documentació necessària en el nostre cas, és a dir, la professió de les i els educadors físics esportius.

Així, el que inicialment eren uns treballs interns per a col·laborar amb el CSD com a òrgan de tutela governamental pel que fa a la Directiva (UE) 2018/958, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de juny de 2018, referent al test de proporcionalitat abans d'adoptar noves regulacions de professions, va esdevenir un veritable un tractat sobre la professió de l'Educació Física i Esportiva i la seva regulació.

Una informació recopilada que ara es posa a disposició de tothom: EFE, així com organitzacions del sector esportiu, responsables polítics i ciutadania en general. L'objectiu fonamental és preservar la cultura de la professió, que, malauradament, ha caigut en l'oblit massa vegades. Raó per la qual ha estat complex avançar normativament.

Fer-ne una lectura assossegada, ja que inclou més de 700 referències bibliogràfiques, permet aproximar-se a la professió d'EFE amb una mirada a la seva història, a l'organització col·legial i a la normativa. Els continguts estan estructurats en deu capítols que comencen amb l'Educació Física i Esportiva com a política de salut pública, i que finalitzen justificant l'interès general i la necessitat que aquesta professió, ja regulada com a titulada i col·legiada, per fi també disposi d'una llei estatal que n'expliciti les activitats reservades, i permeti superar així la dispersió normativa i la inseguretat jurídica a la qual s'ha vist abocada.

L'obra ha estat dirigida pel Dr. Vicente Gambau, president del Consejo COLEF, i elaborada per la Dra. Carlota Díez Rico, coordinadora de projectes del mateix Consejo, i la participació als capítols d'obertura i tancament pel Dr. Alberto Palomar Olmeda i Gil Manuel Perea, soci i advocat associat de Broseta Abogados, respectivament. A més, tota l'obra en conjunt ha estat revisada pel ple del Consejo COLEF i per persones de reconegut prestigi.

Invitació del Consejo COLEF

Les i els interessats a conèixer de primera mà i en boca dels protagonistes tot el que té a veure amb aquesta obra i la seva influència en la regulació de la professió de les i els EFE, poden assistir a la presentació el pròxim 11 de maig, a les 13.00 h, al Consejo Superior de Deportes (a Madrid), però amb confirmació d'assistència prèvia, per motius d'organització i capacitat de la sala. 

Després el volum estarà disponible tant en versió digital com impresa. La baixada digital en qualsevol dels formats possibles serà totalment gratuïta, d'acord amb la finalitat d'oferir accés lliure a la informació i al coneixement sobre l'Educació Física i Esportiva. Les persones interessades en la versió impresa podran adquirir-ne exemplars a preu de cost de producció i distribució a través de l'editorial BoD.
Llibre-Consejo-EFDeportiva(23-05-05).png (323 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.