Col·legiat 5.000, més i més Col·legi
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Col·legiat 5.000, més i més Col·legi

12/03/2019

Catalunya

El COPLEFC és l'aglutinador dels professionals de l'activitat física i de l'esport de Catalunya

Assolir la xifra de 5.000 col·legiats no solament posa en relleu el creixement continuat que s'està vivint des de fa uns anys al COPLEFC, sinó que comporta un pas més en la constitució com a paraigua i alhora altaveu de tots els professionals de l'activitat física i de l'esport al nostre país. Com a fites significatives en la història del creixement del COPLEFC, si ens remuntem al 2011, en què es va arribar a la xifra dels 3.000, va caldre esperar cinc anys fins a veure incrementat el col·lectiu en mil nous membres, en què Maria Molina va convertir-se en la col·legiada 4.000. Ara, i quan només han passat tres anys, Eduard Coll ha esdevingut el col·legiat 5.000. Per tant, en una dècada pràcticament s'ha doblat el nombre de col·legiats i col·legiades, la qual cosa dona una idea del valor de formar-ne part, d'acord amb el marc legal aplicable, però també per la cobertura professional que comporta i els serveis que reben els col·legiats, juntament amb els també membres que figuren com a associats, nova figura que s'està tot just implantant.

Com a dades significatives del col·lectiu, es pot esmentar que, en data 31 de desembre de 2018, el COPLEFC aplega 1.564 dones, un 32% del col·lectiu, i 3.317 homes, és a dir, un 68%. I quant a distribució territorial: Barcelona agrupa el nombre més elevat, amb 3.484 col·legiats (71%), seguida de Girona amb 503 (10%), Tarragona amb 413 (9%) i Lleida amb 364 (8%).

En l'àmbit estatal, el COPLEFC és el col·lectiu més nombrós, ja que més que duplica el següent col·lectiu autonòmic, que és el de COLEF Madrid, que suma 2.030 professionals. En conjunt, el COPLEFC representa el mateix volum de titulats que 13 dels 17 col·legis existents a l'Estat.

Els integrants del COPLEFC provenen de tots els centres universitaris que imparteixen el Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a casa nostra: INEFC Barcelona i Lleida, Universitat Ramon Llull-Blanquerna, Universitat de Vic, EUSES Salt i Terres de l'Ebre i, també, Tecnocampus Mataró, darrer centre que s'ha sumat a Catalunya a oferir aquests estudis.

Un col·lectiu multidisciplinari

Els perfils professionals del col·lectiu s'han ampliat des de l'activitat principal, i gairebé exclusiva, que històricament era la docència, que malgrat tot continua sent l'activitat més important. Val a dir que avui dia cal afegir-hi feines relacionades amb la gestió esportiva (sigui d'instal·lacions o més genèricament empresarial...), i igualment amb l'esport i rendiment, o l'activitat física i la salut, i, amb un menor volum, centrada en l'activitat al medi natural i el turisme, així com també a la recerca.
Collegiat3000-IñakiJorquera-01.JPG (330 KB) Collegiada4000-MariaMolina.JPG (246 KB)
SkyDiveBCN-Patronicador5000.png (655 KB)
A la primera fotografia, Iñaki Jorquera, col·legiat número 3.000, Maria Molina en el salt amb motiu de ser la col·legiada número 4.000. I damunt aquestes línies, properament Eduard Coll, que ha esdevingut el col·legiat 5.000, també podrà fer un salt amb paracaigudes.