Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Borsa d'Estudis i Ajuts per Tesis Doctorals

El COPLEFC acompleix un any més el compromís amb l'excel·lència i la formació continuada del col·lectiu

Com cada any, s'obre una nova edició dels ajuts a l'excel·lència que suposen les tesis doctorals, com a recerques de tercer nivell formatiu i que atorguen als implicats el màxim rang acadèmic de doctor o doctora, un nivell que permet fins i tot la docència universitària. Així mateix, la necessària formació continuada de les i els professionals es pot acollir a l'ajuda de la Borsa d'Estudis del Col·legi, que vol ser igualment un estímul per a l'actualització de coneixements en un àmbit com el de l'activitat física i l'esport que pot tenir tantes entrades i necessitats.

Pel que fa al procés que cal seguir també és el de sempre, mitjançant la sol·licitud en línia a través del formulari que es pot trobar a la intranet.

Pel que fa als terminis respectius, el dilluns 13 de març finalitzarà pel que fa a la Borsa d'Estudis. Mentre que el dimecres 8 de març és la data límit per demanar l'ajuda per tesi doctoral. Cal recordar també, que aquest paquet d'ajudes fan referència a activitats efectuades durant el 2022, ja siguin cursos o altres formacions, i així mateix quant a lectura de tesi.

Especialment en l'apartat de tesis doctorals, resulta molt gratificant constatar l'ampliació any rere any de les recerques de membres del col·lectiu que assoleixen aquest nivell d'excel·lència des de tots els àmbits que engloba el COPLEFC. En total el Col·legi dedica a aquest apartat d'ajudes un total de 5.000 euros, d'acord amb l'aprovació del comptes que prèviament adopta l'Assemblea General.

Tota la informació específica en cada cas, com és la documentació necessària, el canal de presentació, els requisits per acollir-s'hi i la classificació i criteris de concessió d'ajuts, així com el calendari que se seguirà, es pot consultar en aquest enllaç per a la Borsa d'Estudis i en aquest enllaç en els Ajuts a Tesis Doctorals.

Un altre element que es vol posar en valor de la formació i de les tesis doctorals és el desig de compartir-les amb la resta del col·lectiu col·legial, per la qual cosa, es demana l'elaboració d'una ressenya de l'activitat duta a terme, que pot ser susceptible de publicació al blog del Col·legi Docusport.cat. I amb un altre matís d'aquesta mateixa voluntat de reconeixement, des del COPLEFC es dona visibilitat a les tesis llegides i amb ajuda en la reunió de l'Assemblea corresponent. Perquè l'excel·lència ha de ser premiada i reconeguda.
AjutsTesisDoctorals-BorsaEstudis.jpg (38 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.