Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Arriba la Renda, desgrava't la col·legiació

16/04/2021

Catalunya

Un any més cal passar comptes amb Hisenda i com a professional exercent, et pots desgravar la  quota

A la propera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que, com a contribuents, toca fer a tothom, des del COPLEFC hem de recordar que els col·legiats que hagin estat en situació exercent durant l'any 2020 poden incloure la seva quota col·legial com a quantitat desgravable i, per tant, que afectarà la base imposable a partir de la qual es calcula la quota final que caldrà pagar o que es podrà rebre.

L'explicació d'aquesta possibilitat rau en el fet que en tractar-se l'activitat dels educadors físics esportius (EFE) d'una professió col·legiada, o sigui que s'exigeix la col·legiació obligatòria per exercir-la (d'acord amb tot un aparat legal i jurídic que ho determina), aquesta quota col·legial es pot deduir, ja que es considera com a imprescindible per poder precisament exercir aquesta pràctica professional, ja sigui per compte propi --els altrament dits com a autònoms-- o bé per compte d'altri, sigui una empresa o Administració pública, sempre que la col·legiació sigui exigida.

Així doncs, amb aquesta divisió d'exercici professional (per compte d'altri o bé com a professional autònom), a l'hora d'indicar la deducció caldrà buscar una casella diferent.

Per tant, d'una banda, allà on caldrà indicar la quantitat col·legial abonada al COPLEFC com a personal d'una empresa o Administració, és la casella número 015, referent a l'apartat de rendiments del treball, subapartat de "despeses deduïbles". I en l'altra possibilitat, si parlem del cas com a autònom, aleshores on s'ha d'indicar és a la casella número 217, segons el concepte "altres conceptes fiscalment deduïbles" (cal insistir en el caràcter obligatori per a l'exercici professional d'aquesta despesa; per tant, n'ha de quedar constància també als propis llibres comptables de què ha de disposar qualsevol professional autònom i, evidentment, que treballi en tasques d'EFE).  

La campanya de l'Agència Tributaria espanyola va començar el dia 7 d'abril i durarà fins al 30 de juny de 2021 com a període natural, tot i que cal avisar que el 25 de juny és la data límit si el resultat final és que cal ingressar un import a Hisenda.

Pel que fa a calendari, també cal tenir en compte que si la tramitació dels documents necessaris per a la liquidació de l'impost es volen fer amb ajuda de la mateixa Agencia Tributària, podrem decidir-nos per una ajuda telefònica (amb sol·licitud prèvia), que es pot fer a partir del dia 6 de maig de 2021, mentre que en el cas que es demani una ajuda presencial a qualsevol oficina de la mateixa Agència Tributària, aleshores es podrà començar a demanar la cita corresponent el 27 de maig.

Per últim, cal assabentar que aquells col·legiats en la modalitat no exercent, no poden desgravar-se la quota corresponent, com tampoc aquells que estiguin duent a terme activitats que no tinguin a veure amb les pròpies d'EFE.

D'altra banda, ateses les peculiaritats d'un any anormal com va ser el 2020, també en l'àmbit laboral i fiscal, amb ERTO i inexistència de retencions, pagaments endarrerits i fora de terminis (els famosos encavallaments dels darrers mesos de l'any...) una opció per fer la declaració de la Renda és posar-se en mans d'algun gestor professional dedicat a les obligacions tributàries, que es poden trobar a l'apartat Avantatges i Descomptes.
Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.