Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Alertes al sector (actualització 16/11/2022)

El COPLEFC proposa l'esforç i entesa de totes les parts implicades per afrontar les dificultats

Com a corporació col·legial que dona cabuda tant a professionals treballadors per compte d'altri, per compte propi i també a emprenedors/es i empresaris/àries, així com interessat en la prestació d'un servei de qualitat a la ciutadania i que manté una interlocució habitual amb les empreses del sector i les administracions públiques, el COPLEFC observa amb preocupació la situació actual i les previsions de futur, tot produint-se una precarització salarial dels treballadors, i també de les dificultats econòmiques degut als costos energètics desmesurats i la preocupant sostenibilitat de les instal·lacions i les empreses del sector. 

És per això que, respectant i recolzant el dret de reivindicació de millores sobretot salarials que s'estan anunciant i els avisos de possibles tancaments per manca de capacitat financera per afrontar la crisi energètica i econòmica, el COPLEFC considera que ara és el moment de trobar entre tots els agents mesures consensuades que permetin reequilibrar la situació des d'una mirada general del sector. 

Per això es proposa, tal com ja es va fer en algun moment de la pandèmia, que es reactivi el diàleg entre les administracions públiques, les empreses i els agents de representació dels treballadors, a fi de trobar solucions que garanteixin la supervivència en termes d'equitat de tots els col·lectius.

Així, des del Col·legi s'entén que les administracions han de fer un esforç financer amb ajuts directes i altres mecanismes disponibles per alleujar la situació econòmica de les instal·lacions, públiques o privades, i de les empreses del sector en el seu conjunt. Unes iniciatives que han de tenir un caràcter immediat.

D'altra banda, els treballadors han de poder tenir unes condicions laborals i salarials dignes, i bandejar la precarització que massa sovint s'està produint en determinats àmbits professionals.

La ciutadania no hauria de ser qui acabi assumint el cent per cent de les conseqüències d'aquesta conjuntura macroeconòmica, per bé que també haurà de fer un esforç considerant l'evolució dels preus dels serveis esportius en els propers períodes i així contribuir també a la sostenibilitat global del sistema.

En conjunt, el COPLEFC proposa que el mercat compleixi unes regulacions que permetin a tots els agents implicats poder continuar formant-ne part i desenvolupant-se com a servei essencial reconegut que és l'activitat física i esportiva d'una societat avançada.

Actualització (16/11/2022): RESOLUCIÓ PRE/3548/2022, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de les mesures de suspensió i limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya entre els dies 8 de febrer i 31 de desembre de 2021, adoptades per les resolucions dels departaments de Salut i Interior, entre els dies 5 de febrer i 23 de desembre, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 658863). Enllaç. Termini de presentació: 23 de novembre de 2022.
pexels-ekaterina-bolovtsova-6077647(1).jpg (40 KB)
© ekaterina-bolovtsova

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.