Ja estan actives les ajudes al sector esportiu
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Ja estan actives les ajudes al sector esportiu

Des del 26 de novembre  s'obren els períodes per poder demanar diversos ajuts en l'àmbit esportiu:Ajudes Turisme actiu

Termini des de les 9.00 hores del matí del 26 de novembre fins a les 14.00 h del 30 de desembre de 2020

Destinataris:

Professionals i empreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-20, que estiguin incloses en alguna de les següents categories:

 • Guies de turisme habilitats.
 • Titulars d'Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmping i establiments de turisme rural
 • Empreses explotadores d'habitatges d'ús turístics.
 • Agencies de viatges
 • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.

 
Més informació: https://bit.ly/3fFb3uM

Ajudes Instal·lacions Esportives

Termini des de les 12.00 hores del 30 de novembre fins a les 23.50 hores del 4 de desembre de 2020

Destinataris:
 • Entitats registrades (inscrites o adscrites) al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives. 
 • Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport) de les tarifes i la instrucció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre
 • Queden exclosos com a beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts els ens locals de Catalunya, les persones jurídiques participades en més d'un 50% per capital públic i els professionals autònoms.
 • En queden excloses les instal·lacions esportives d'ús exclusiu: escolar, residencial o turístic.

Més informació, en aquest enllaç. 

                           https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-obertura-convoc-25M
 

Ajudes Autònoms

Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris pel COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes. 

Termini per efectuar la inscripció prèvia fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

Més informació en aquest enllaç


Ajudes Activitats Extraescolars
Termini de les 9 hores del 3 de desembre fins a les 20 hores de l'11 de desembre de 2020

Destinataris: 
 • MODALITAT A (Activitats de lleure educatiu en cap de setmana)
  • Federacions o coordinadores d'entitats de lleure educatius
  • Entitats de lleure no federades
 • MODALITAT B1 (Activitats de lleure educatiu entre setmana
  • Entitats de lleure
 • MODALITAT B2 (Activitats extraescolars en centres educatius o Altres ensenyaments extraescolars)
  • Treballadors i treballadors autònoms
  • Empreses
  • Centres docents privats
  • Entitats sense ànim de lubre, AMPA, fundacions. 
 • MODALITAT C (Instal·lacions destinades a infants i joves)
  • Entitats privades
  • Empreses
  • Treballadores i treballadors autònoms

Més informació en aquest enllaç

Ajudes Instal·lacions Juvenils 
El termini per presentar els formularis de sol·licitud és des de les 9h del 2 de desembre fins a les 15h del 10 de desembre de 2020.

Destinataris: 
 • Les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura, i campaments juvenils.
  1. Ser titulars o gestores de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les que sol·liciten l'ajut, les quals han d'estar inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
  2. Tenir inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut les places de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les quals sol·liciten l'ajut.
  3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per tant, NO es poden acollir a aquests ajuts els "terrenys d'acampada".

Més informació en aquest enllaç