Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Accés al cos d'inspectors d'educació

28/10/2019

Educació Catalunya

El Departament d'Educació ha convocat el concurs oposició per accedir al cos d'inspectors d'educació

La convocatòria signada pel conseller Josep Bargalló, titular del Departament d'Educació de la Generalitat, queda recollida al DOGC 7984 (18/10/2019), on es poden consultar totes les característiques del procés, de les quals cal destacar el nombre de places, un total de 110, i a les quals es poden presentar tots els llicenciats o doctors que pertanyin a algun dels cossos de la funció pública docent amb una antiguitat mínima de sis anys com a funcionari de carrera i acreditin el coneixement de les llengües cooficials. Els interessats poden consultar tota la informació necessària: requisits detallats, inscripció i taxes, desenvolupament de les proves, temaris, tribunals i tota la normativa aplicable, així com la sol·licitud corresponent, en aquest enllaç. El termini de presentació de sol·licituds és del 18 de novembre al 5 de desembre de 2019. També es pot consultar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Logo-DepartamentEducacio-02.png (6 KB)