activitat-fisica-i-salut-4 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

GICEFS del Consejo COLEF

La Dra. Anna Puig, representant del COPLEFC al nou Grup Interterritorial d'Exercici Físic Sociosanitari

El Consejo COLEF ha creat aquest 2022 el Grup Interterritorial Col·legial d'Exercici Físic Sociosanitari (GICEFS), amb l'objectiu principal de millorar la coordinació entre els diversos COLEF autonòmics i el Consejo en l'àmbit de la salut, i d'aquesta manera gaudir d'una via fluida i ràpida de comunicació en la qual es podrà intercanviar informació, exposar situacions i coordinar les actuacions que es considerin oportunes. En aquest grup de nova creació, el COPLEFC hi és representat per la Dra. Anna Puig Ribera (col. 8989), amb una llarga experiència en aquest terreny.

La creació del grup és la resposta a la petició que es va acordar al 96è Ple Ordinari del Consejo COLEF, que es va dur a terme a la Corunya el mes d'abril d'enguany. Així doncs, a final de setembre ja es va traslladar als disset col·legis oficials la llista de persones expertes per formar part del Grup Interterritorial Col·legial d'Exercici Físic Sociosanitari (GICEFS), que coordina des d'aleshores la Dra. Lídia Brea, assessora de l'àrea d'Educació Física i Esportiva per a la Salut del Consejo COLEF. El Grup va quedar formalment constituït amb l'aprovació al darrer Ple el 28 d'octubre.

Les persones integrants d'aquest Grup tindran, entre les seves funcions, esdevenir l'enllaç entre el COLEF autonòmic corresponent i el Consejo COLEF. Al GICEFS s'informarà amb agilitat d'aquelles qüestions d'interès de l'àrea de salut. També servirà per millorar la coordinació en aquells projectes comuns, com per exemple el Pla de Prescripció d'Activitat i Exercici Físic, i per fomentar i atorgar la màxima difusió a les estratègies que estiguin desenvolupant els COLEF respectius en aquest àmbit. A més a més, el Grup Interterritorial també podrà rebre l'elaboració de propostes per dur a terme actuacions específiques en aquest terreny sociosanitari, que tot seguit es debatran i s'hauran d'aprovar en ple.

Val a dir que cada COLEF ha designat per iniciativa pròpia la persona representant com a col·legiada per formar part del Grup Interterritorial Col·legial d'Exercici Físic Sociosanitari. En el cas del COPLEFC, la Junta va proposar la Dra. Anna Puig, actualment professora titular a la Universitat de Vic i membre del GREAF, que ja té tres llibres publicats, amb més d'una seixantena d'articles en publicacions científiques, i participa o ha participat en una quinzena de projectes de recerca sobre qüestions de moviment i salut mental, entre d'altres.

Per veure la llista sencera d'integrants del GICEFS: enllaç.

ConsejoCOLEF-GrupInterterritorial-GICEFS.png (458 KB)


Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.